Fakta og økonomi

 • Udgiftsbilag

  Transport
  Kredsen dækker for valgte medlemmer ( TR, TR suppleant, AMR samt Repræsentantskabs medlemmer til formøde) din udgift ved brug af enten billigste offentlige transportmiddel eller ved kørsel i egen bil efter statens lave kilometersats. Godtgørelsen er skattefri.

  • Husk: at skrive præcis adresse på hvor fra og hvor til du kører samt evt adresse du kører via, hvis du har taget andre med og derfor har en lænegere vej end Krak angiver.

  Møder
  Udgifter i forbindelse med faglige møder på skolerne (Klubmøder) dækkes af kredsen med op til 50 kroner om året pr. medlem. Originale bilag sendes /scannes til kredsens økonomiansvarlige sammen med en underskrevet udgiftsblanket.

  • Husk: udgiftsbilaget skal være udfyldt med Skolens navn samt antal medlemmer på skolen.

  Udgiftsblanket

  Udgiftsblanketten til kørsel og mødeudlæg er den samme.   

  Der er disse 2 muligheder for at få udgifter dækket:  

            1.  Den udfyldte blanket samt bilag skal sendes til vibo@fsl.dk

  eller  

            2.  Du kan aflevere dine bilag med udfyldt udgifts bilag ved kommende arrangementer i kredsen 

    

  • Udgiftsblanket hentes på kredsens hjemmeside og udfyldes med bankinformationer, dato, formål, beløb og underskrift  
  • Hvis udgiften vedrører aktiviteter i medlemsgruppen, skal bilaget være udfyldt med skolens navn samt antal medlemmer.  
  • Den originale bon/bilag, hvoraf det tydeligt fremgår, hvad der er købt for beløbet, scannes sammen med udgiftsblanketten og sendes som én samlet pdf-fil.  
  • Der må ikke være ”andre indkøb” på bonnen 

   

  Godkendte udgiftsbilag behandles typisk sidst på måneden (dog ikke juli måned) og sendes efterfølgende til FSL's sekretariat, som står for udbetaling.

   

  Hent udgiftsblanket

 • Regnskab og budget
 • Vedtægter
 • Generalforsamling

  Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april.

  • Tid og sted bekendtgøres - skriftligt eller elektronisk - senest seks uger før afholdelsen.
  • Dagsorden bekendtgøres - skriftligt eller elektronisk - senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
  • Senest tre uger før afholdelsen af generalforsamlingen skal kandidater, der ønsker at opstille til valg som kredsformand, kredsnæstformand, kredsbestyrelsesmedlemmer, kredsbestyrelsessuppleanter, kredsrevisorer og kredsrevisorsuppleanter sende en skriftlig eller tilsvarende elektronisk tilkendegivelse til kredsbestyrelsen, hvoraf fremgår, at de er kandidater.

  Dokumenter til generalforsamling 2024

  Dokumenter til generalforsamling 2023

  Dokumenter til generalforsamling 2022

   

  Dokumenter til generalforsamling 2021

   

  Se invitation til generalforsamling 2020

  Dokumenter til generalforsamling 2020

Kontakt kreds 3

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet

Se kredsbestyrelsen

Kreds 3 på Facebook

Udvid dit netværk med lærere på andre frie skoler i kredsens Facebookgruppe.  

Deltag på Facebook