Statens forhandlere underskriver arbejdstidsaftale, som bliver en del af overenskomstresultatet

Siden folkeskolelærerne i sommers fik en arbejdstidsaftale har det stået klart, at lærerne på det frie skoleområde skulle have en arbejdstidsaftale som en del af overenskomstforhandlingerne

D 5. januar 2021

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
OK21

Champagneboblerne havde næppe forladt blodbanerne, før parterne på det statslige lærerområde mandag den 4. januar 2021 satte deres underskrifter på det udkast til en arbejdstidsaftale, de har forhandlet i flere måneder.

Parterne – Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for arbejdsgiverne og Lærernes Centralorganisation for lønmodtagerne – har brugt mange møder og endnu flere timer på at overføre den arbejdstidsaftale, som lærerne i folkeskolen stemte igennem i september, til det statslige område.

Lockouten tog aftalen
Lærerne mistede deres arbejdstidsaftale ved lockouten i 2013, og siden har deres arbejdstid været reguleret af Lov 409, som Folketinget vedtog, da det i april 2013 greb ind og afsluttede arbejdskonflikten.

Siden har lærernes fagforeninger kæmpet for at få aftalte forhold omkring arbejdstiden.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018, hvor lønmodtagerne stod skulder ved skulder, kunne parterne ikke enes om en ny arbejdstidsaftale, men det var ikke muligt at afslutte overenskomstforhandlingerne uden at imødekomme lærernes krav.  Derfor blev der aftalt et såkaldt periodeprojekt, hvor folkeskolens parter skulle se, om de kunne finde hinanden på spørgsmålet om arbejdstiden. Samtidig blev det aftalt, at hvis det lykkedes at opnå enighed om en aftale for folkeskolen, skulle der med udgangspunkt i aftalen optages forhandlinger om en aftale for lærerne i staten.

Periodeprojektet lykkedes, og i september 2020 godkendte folkeskolelærerne deres nye aftale. To tredjedele af lærerne stemte for.

Folkeskolens aftale oversættes
Siden har parterne på statens område forsøgt at overføre den kommunale aftale til statens område. Og det var det, som lykkedes med aftalen, som blev skrevet under i mandags.

Mens folkeskolelærerne stemte om deres aftale separat, indgår den nye aftale på statens område som et delresultat ved de overenskomstforhandlinger, som indledes nu. Som medlem skal du altså ikke stemme om aftalen isoleret set – den bliver en del af det samlede overenskomstresultat, du skal stemme om en gang i det tidlige forår.

Hvis aftalen vedtages, får den virkning for skolerne frem mod skoleåret 2022/23, hvor den vil være fuldt implementeret. Da vil det så være otte år siden, at lærerne sidst havde en arbejdstidsaftale.

deltag i debatten