En ny arbejdstidsaftale er en god start på 2021

Et blogindlæg af Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 5. januar 2021

Uffes uforbeholdne
Debat
OK21

I går den 4. januar underskrev parterne på det frie skoleområde en ny arbejdstidsaftale – det første delresultat i overenskomstforhandlingerne 2021. For første gang i otte år er der nu udsigt til, at lærerne på de frie skoler igen får aftalte forhold omkring arbejdstiden.

Er det så en god aftale? Ja, det synes jeg. Det er ikke en ren rettighedsbaseret aftale som den, vi havde frem til 2013. Det er i stedet en samarbejdsaftale, hvor det betones, at god skole vokser ud af det gode samarbejde mellem ledelse og lærere – en tradition, som vi på langt de fleste frie skoler har hyldet i mange år, og derfor forestiller jeg mig heller ikke, at implementeringen af den nye aftale vil afstedkomme voldsomme udfordringer.

I aftalen tillægges tillidsrepræsentanten igen stor værdi, ligesom det flere steder betones, at der selvfølgelig skal afsættes den nødvendige tid til tillidsrepræsentantens opgaver. Tillidsrepræsentanten og skolens lærere skal inddrages i ledelsens overvejelser omkring ressourceforbrug, forholdet mellem forberedelse og undervisning, planerne for skolens udvikling og meget mere.

Af mere håndfaste elementer i aftalen kan nævnes, at ledelsen fremover skal opgøre lærernes arbejdstid hver tredje måned, at lejrskoler skal aflønnes med 17,3 timer i døgnet for alle deltagende lærere, at alle lærere over 60 år ligesom i dag har ret til at gå op til 175 timer ned i arbejdstid med reduceret løn, men fuld pensionsindbetaling. Samtidig skal eventuelle lokale uenigheder drøftes mellem skoleforeningerne og Frie Skolers Lærerforening – dog ikke på efterskoleområdet, hvor uenigheder drøftes mellem Frie Skolers Lærerforening og Undervisningsministeriet.

Ledelsesretten, som indtil i dag har været absolut som følge af Lov 409, er der som princip ikke rørt ved. Det er fortsat skolens ledelse, der træffer beslutningerne om, hvordan lærernes arbejdstid skal indrettes. Men i modsætning til i dag skal beslutningen træffes efter indgående dialog med tillidsrepræsentanten. Hvor det i dag er sådan, at ledelsen ikke behøver dele sine overvejelser med nogen, så skal der fremover fx sættes estimeret tidsforbrug på alle opgaver over 60 timer samt alle undervisning- og tilsynsopgaver. Herudover skal ledelsen lave et overslag over, hvor meget forberedelse der er afsat til undervisningen. Den manglende tid på opgaverne og forberedelsen har været en af de helt store knaster de seneste syv år, hvor vi har levet med Lov 409. Gennemsigtigheden bliver nu ganske enkelt større. Hvor vi indtil i dag har haft en lov, som beskrev ledelsesretten, så bygger den nye aftale på også at beskrive ledelsespligten – altså, hvad er man forpligtet til at gøre som leder i forhold til lærernes arbejdstidsplanlægning – og det har manglet.

I aftalen slås det fast, at der kan indgås lokale aftaler om alt, der handler om arbejdstid, og at det mange steder vil give god mening. Det er jeg sådan set enig i. Men det er også vigtigt, at de lokale aftaler indgås med to ting for øje: Det skal være godt for skolen. Og det skal være godt for lærerne! Så kan man finde, eller har man allerede gode, lokale løsninger, der fraviger bestemmelser i den nye aftale, så er det en god ide at lave eller fastholde disse.

Til sidst er det vigtigt at pointere, at dette er et delforlig af OK21. Det betyder, at hovedbestyrelsen endnu ikke formelt har taget stilling til aftalen. Hovedbestyrelsen tager stilling til det samlede resultat af OK21 og kommer med en anbefaling, når vi kommer så langt.

Det betyder også, at der ikke skal stemmes selvstændigt om aftalen om arbejdstid. Arbejdstidsaftalen vil være en del af det samlede overenskomstresultat, der sendes til urafstemning en gang i løbet af foråret.

Men mit indtryk fra det møde, hvor hovedbestyrelsen blev orienteret om den nye aftale, er, at der er en generel positiv holdning til delforliget.

Kunne det have været bedre? Ja, absolut. Men jeg er faktisk oprigtig glad for, at vi nu igen har mulighed for at få aftalte forhold omkring lærernes arbejdstid, ligesom det er lykkedes at overføre den kommunale aftale uden tab af værdi. Aftalen er ikke identisk med folkeskolernes aftale, men den er tilpasset det frie skoleområde, og de væsentlige elementer er bevaret.

Jeg synes derfor, at vi kan være godt tilfredse med dette første delforlig i OK21.

Alt i alt starter fagforeningsåret 2021 ganske godt.

Rigtig godt nytår til dig og dine.

deltag i debatten