Første lønstigning fra OK21 kommer med april-lønnen

Den første lønstigning fra OK21 hæver din basisløn og de fleste tillæg med 0,80 procent.

D 29. april 2021

af Jesper Fjeldsted, Journalist

De statsligt ansatte har ved urafstemning sagt ja til OK21-forliget, som fastlægger dine løn- og ansættelsesvilkår for de næste tre år. 

Det betyder blandt andet, at din basisløn samt visse centrale og decentrale tillæg stiger med 0,80 procent fra og med lønnen for april 2021. Stigningen er den første af i alt seks generelle lønstigninger fra OK21-aftalen.

Disse løndele og tillæg stiger  

 • Basisløn
 • Lokalt aftalte løndele (med mindre det er aftalt, at de ikke følger lønreguleringen) 
 • Undervisningstillæg
 • Kostskoletillæg
 • Trin 4-tillæg
 • Natpengetillæg
 • Satser for praktikaflønning
 • Ok18-tillæg
 • Ok13-tillæg
 • Ok08-tillæg
 • Souscheftillæg på grundskoler
 • Jubilæumssatser
 • Tillæg for specialundervisning mv. på grundskoler
 • Intervalløn for afdelingsledere på boafdeling (kostskole)
 • Løninterval for timelønnede vikarer 

Tjek din løn 

Med lønberegneren på fsl.dk kan du selv tjekke, om din løn er blevet reguleret. Husk, at du først kan tjekke din lønseddel for april 2021. Hvis din skole ikke har nået at regulere din aprilløn, skal du efterreguleres på den næste lønseddel. 

PRØV LØNBEREGNEREN 

Kontakt Frie Skolers Lærerforenings sekretariat, hvis du oplever, at din løn ikke er blevet reguleret senest på lønsedlen for maj 2021. 

deltag i debatten