Tillæg og satser

Områdetillæg pr. måned for lærere (ikke pensionsgivende)

Basistrin
Område 2
Område 3
Område 4
Område 5
Område 6
1
0
325
575
900
1150
2
0
275
475
750
950
3
0
175
325
500
625
4
0
175
325
500
625

Områdetillæg pr. måned for bhv. klasseledere (ikke pensionsgivende)

Basistrin
Område 2
Område 3
Område 4
Område 5
Område 6
1
0
375
625
1000
1.250
2
0
325
575
900
1.150
3
0
300
525
825
1.050
4
0
300
525
825
1.050

Undervisningstillæg for lærere på frie grundskoler (pensionsgivende for ansatte med forsikringsmæssig pensionsordning)

Antal timer
Værdi pr. 1. oktober 2021
0-649,9
18,25
650-699,9
109,54
700-749,9
146,06
Over 750
182,56

Undervisningstillæg for lærere på efterskoler (ikke pensionsgivende)

Antal undervisningstimer
Værdi pr. 1. oktober 2021
640-699,9
109,54
700-749,9 timer
146,06
Over 750 timer
182,56

Undervisningstillæg for børnehaveklasseledere (pensionsgivende for ansatte med forsikringsmæssig pensionsordning)

Antal undervisningstimer
Værdi pr. 1. oktober 2021
0-749,9
24,97
750-799,9
73,02
800-834,9
146,06
Over 835
182,56

Løninterval for timelønnede vikarer (Værdi pr. 1. oktober 2021)

Opgavetype
Uddannet vikar
Ikke-uddannet vikar
Undervisningsopgaver
262,98-372,19
226,21-372,19
Ikke undervisningsopgaver
189,44-299,76
153,78-299,76

Løninterval for timelønnede vikarer (niveau marts 2012)

Opgavetype
Uddannet vikar
Ikke-uddannet vikar
Undervisningsopgaver
236-334
203-334
Ikke undervisningsopgaver
170-269
138-269

Ulempegodtgørelse (ikke pensionsgivende)

Værdi pr. 1. oktober 2021
25 % af nettotimelønnen, inkl. faste tillæg

Kun for ansatte på frie grundskoler, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for almindelig dagarbejdstid. Tillægget udbetales for det konkrete antal minutter og ikke pr. påbegyndt halve time, som det f.eks. er tilfældet for natpenge.

Natpengetillæg (pensionsgivende)

Tjenestetid
Værdi pr. 1. oktober 2021
Alle dage fra 17-06
24,87 pr. time
Lørdage efter kl. 14
44,49 pr. time
Mandage kl 00-04
44,49 pr. time
Søn- og helligdage fra kl. 00-24
44,49 pr. time
Grundlovsdag efter kl. 12
44,49 pr. time
Juleaftensdag efter kl. 14
44,49 pr. time
Tjeneste ud over 11 timer
7,35 pr. time
3-delt tjeneste
68,22 pr. dag

Tillægget betales pr. påbegyndt halve time. Kun for ansatte på frie grundskoler med døgnarbejde.

Kostskoletillæg for efterskolelærere (pensionsgivende)

Periode
Værdi pr. 1. oktober 2021
Måned
1745,79 pr. måned

Satser for praktikaflønning (ikke pensionsgivende)

Beskrivelse
Værdi pr. 1. oktober 2021
Praktikvederlag pr. 45 min.
48,20
Praktikvejledning á 60 min.
252,90
Praktikundervisning á 45 min.
505,82
Honorar - aleneperioden med lærerstuderende
5111,80
Honorar - aleneperioden med meritlærerstuderende
2920,67

Ok18 tillæg fra 1. oktober 2018 (pensionsgivende)

Værdi pr. 1. oktober 2021
83,58

Særligt OK 13 tillæg fra 1. august 2014 (pensionsgivende)

Værdi pr. 1. oktober 2021
260,01

 OK-2008 tillæg (ikke pensionsgivende)

Basisløntrin
Værdi pr. 1. oktober 2021
1
482,88
2
733,60
3
733,60
4
0

Souscheftillæg på grundskoler (pensionsgivende)

Værdi pr. måned pr. 1. oktober 2021
1792,22

Transportgodtgørelse for 2022

Kørselstype
Sats for 2022
Almindelig kørsel med bil kr. pr. km.
1,98
Særlig bemyndigelse, kørsel med bil (indtil 20.000 km. pr. år)
3,51
Tjenstlig kørsel på cykel eller knallert kr. pr. km.
0,55

Time- dagpenge for 2021

Sats
Danmark
Udlandet
Dagpenge, ureduceret sats
457
533
Timepenge
19,04
22,21 (Europa)
Måltidsfradrag morgenmad (15%)
68,55
79,95
Måltidsfradrag frokost (30%)
137,10
159,90
Måltidsfradrag aftensmad (30%)
137,10
159,90
Fuld kost (75%)
342,75
399,75
Udbetaling pr. dag med fuldt fradrag
114,25
133,25

 Jubilæumssatser (ikke pensionsgivende)

Jubilæum
Værdi pr. 1. oktober 2021
25 år
6686,02
40 år
8468,95
50 år
10029,02

Du har desuden ret til en fridag med løn i anledning af jubilæet. Læs mere

 • Læs mere

  Organisationsaftalens § 32. Jubilæumsgratiale

  Jubilæumsgratiale ydes efter de for statens tjenestemænd gældende regler, jf. dog stk. 2 og 3. 

  Stk. 2. Kun ansættelse ved samme skoleform indgår i jubilæumsancienniteten.

  Stk. 3. Ansættelse inden for beslægtede skoleområder kan efter skolens bestemmelse medregnes i jubilæumsancienniteten.

  Hent cirkulæret

Tillæg for specialundervisning mv. på grundskoler (ikke pensionsgivende)

Tjenestetid
Værdi pr. 1. oktober 2021
60 minutter
21,17
 • Læs om tillæg for specialundervisning

  Tillægget ydes til lærere og børnehaveklasseledere, der i den almindelige undervisning har ansvaret for undervisning af en eller flere elever, til hvem skolen modtager ekstra tilskud i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler mv. for:

  • Specialundervisning. Tillægget ydes til specialundervisning, der minimum har et omfang på gennemsnitlig 6 timer á 60 minutter eller derover ugentlig (svarende til 8 undervisningslektioner á 45 minutter). Når kriteriet om de 6 timer er opfyldt, ydes tillægget for alle specialundervisningstimerne inklusiv de 6 timer.
  • Støtteundervisning i dansk for tosprogede elever.

  Hvis der er flere lærere/børnehaveklasseledere, der varetager specialundervisningen eller støtteundervisningen i dansk for tosprogede elever, kan ledelsen beslutte, at flere lærere/børnehaveklasseledere ydes tillægget.

  Hvis der fx. er tale om samlet 10 timer á 60 min. ugentligt, og der er to lærere, der deler disse timer, så modtager hver af de to lærere 5 X taksten ugentligt.

Intervalløn for afdelingsledere på boafdeling (kostskole)

Værdi pr. 1. oktober 2021
391.418 - 520.382

Kontakt FSL

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere