Din løn stiger pr. 1. oktober

En generel lønstigning samt et nyt tillæg fra OK18 hæver din løn fra med lønsedlen for oktober 2018.

D 1. oktober 2018

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Den 1. oktober blev den såkaldte reguleringsprocent ændret fra 6,9683 til 7,4972. Det betyder, at din basisløn samt visse centrale og decentrale tillæg stiger med 0,5 procent. Det er dermed den anden generelle lønstigning fra OK18.

Den samlede generelle lønstigning i overenskomstperioden er på 5,6 procent mod 3,52 procent i den seneste overenskomstperiode.

Nyt pensionsgivende tillæg
Ud over den generelle lønstigning skal du på lønsedlen for oktober 2018 kunne se et nyt tillæg. OK18-tillægget er et resultat af organisationsaftalen, hvor Frie Skolers Lærerforening aftalte med Moderniseringsstyrelsen, at der skal udbetales et nyt, årligt pensionsgivende tillæg.

Tillægget på 900 kroner om året reguleres løbende fra 2012 niveauet, og fra 1. oktober 2018 betyder det, at din månedsløn stiger med 80,62 kroner plus pension.    

Samlet set vil OK18-tillægget og den generelle lønstigning give omkring 200 til 250 kroner ekstra om måneden til en fuldtidsansat lærer. 

Tjek din løn 

Med lønberegneren på fsl.dk kan du selv tjekke, om din løn for oktober 2018 er blevet reguleret. 

PRØV LØNBEREGNEREN 

Kontakt Frie Skolers Lærerforenings sekretariat, hvis du oplever, at din løn ikke er blevet reguleret. Er du bagudlønnet, kan du først tjekke på den lønseddel, du får sidst i oktober. 

deltag i debatten