Overenskomstaftale sikrer periodeprojekt om decentral løn

Organisationsforhandlingerne gav lønstigning. Og så forpligter Moderniseringsstyrelsen sig til at drøfte, hvordan vi får ny løn til at fungere bedre

D 18. maj 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
OK18 resultat
OK18

Fredag eftermiddag underskrev parterne en aftale om de særlige forhold for lærerne og børnehaveklasselederne på det frie skoleområde.

Det betyder, at der nu er en samlet overenskomst – den centrale på statens område (som blev præsenteret i slutningen af april) og organisationsaftalen på Frie Skolers Lærerforenings område (som blev underskevet i dag).

Lønnen stiger
Aftalen indebærer, at de penge, der er afsat til organisationsforhandlinger (0,23 procent), udbetales som et årligt pensionsgivende tillæg på 900 kr. Tillægget udbetales første gang den 1. oktober 2018. 

Tillægget reguleres løbende fra 2012 niveauet, og fra 1. oktober 2018 betyder det, at din månedsløn stiger med 80,62 kroner plus pension. 

Lønnen kommer under lup
Derudover enedes parterne om et periodeprojekt om løn. Projektet har to dele.

Den første del handler om den decentrale løn. Her hedder det i aftalen, at parterne ”… i et forpligtende fællesskab vil understøtte anvendelsen af lokal løn på de frie skoler i henhold til intentionerne og principperne i Rammeaftale om nye lønsystemer”.

Den anden del handler om den centralt aftalte løn. Her hedder det i aftalen, at ”… parterne er enige om at drøfte en forenkling af det eksisterende lønsystem”. Som eksempel nævnes det, at tillæg kan omlægges til basisløn. Parterne er samtidig enige om at se nærmere på anvendelsen af specialundervisningstillæg.

Formanden for foreningen, Uffe Rostrup, er glad for resultatet:

»Med aftalen tilkendegiver Moderniseringsstyrelsen, at den vil være med til at se på, hvordan ny løn fungerer på de frie skoler. Det er jeg rigtig glad for. Ingen har vredet armen om på ryggen af styrelsen og tvunget den til at gå med på aftalen, så jeg ser det som et tegn på, at styrelsen har hørt, at lønsystemet ikke fungerer godt nok på vores område, og at vi har brug for hjælp, hvis lønsystemet skal fungere«.

Uffe Rostrup understreger, at aftalen og periodeprojektet ikke løser problemerne med ny løn på de frie skoler:

»Vi har stadig et lønsystem, som ikke udmønter nok i løn. Det har vi haft i 19 år, og den nye aftaler ændrer reelt ikke noget på det – i hvert fald ikke endnu. Men den giver os mulighed for at overbevise Moderniseringsstyrelsen om, at der skal flere værktøjer til. Og vi får tid til at finde gode løsninger og have reelle forhandlinger. I virkeligheden har vi udskudt forhandlingerne, så der bliver bedre tid«, siger Uffe Rostrup.  

deltag i debatten