Rammen og generelle lønstigninger

Se, hvordan og hvornår overenskomstaftalen får indflydelse på din løn

D 30. april 2018

af Mikkel Hvid & Henrik Lykø Hansen
OK18
OK18 resultat

Den samlede økonomiske ramme for de tre år, overenskomsten dækker, er 8,10 procent. Det betyder, at vores område bliver 8,1 procent dyrere frem til 31. marts 2021.

Men det betyder ikke, at din løn stiger med 8,1 procent.

Sådan stiger lønnen centralt
I den kommende overenskomstperiode er du sikret lønstigninger på 5,6 procent. I nedenstående skema kan du se, hvornår lønnen stiger og hvor meget. Det er i linjen generelle lønstigninger.

Derudover forventer økonomerne, at din løn reguleres op med 0,47 procent på grund af reguleringsordningen. Økonomerne har allerede beregnet, at lønnen skal opreguleres med 0,33 procent med virkning fra den 1. april, men de sidste 0,14 procent er skønnede, og resultatet afhænger af, hvordan lønnen udvikler sig på det private og det offentlige arbejdsmarked. Du kan se, hvad økonomerne forventer, i linjen, som beskriver reguleringsordningen.

Hvis det går, som økonomerne forventer, får du altså centralt aftalte lønstigninger på 6,07 procent (5,6 og 0,47 fra reguleringsordningen).

Reguleringsordning
Reguleringsordningen videreføres uden det såkaldte privatlønsværn. Reguleringsordningen er med andre ord aftalt som en symmetrisk ordning (80/80) på samme måde som før OK ’15.

Dette medfører, at er lønnen steget 1 kr. mere på det private område end det statslige, vil de statslige løn blive reguleret op med 0,8 kr. Hvis lønnen på det statslige område stiger 1 kr. mere end lønnen på det privat område, vil lønnen på det statslige område bliver reguleret 0,8 kr. ned.

I den netop overståede overenskomst blev lønnen reguleret ned med det fulde beløb, hvis de statslige lønninger steg mere end de private.

Sådan er puljerne
Som det fremgår andetsteds, indleder Frie Skolers Lærerforening og Moderniseringsstyrelsen snarest forhandlinger om organisationsmidlerne. Der er afsat 0,23 procent (cirka 15 mio. kroner) til organisationsforhandlingerne.

Organisationsforhandlingerne kan for eksempel bruges på at forbedre det nuværende lønsystem på de frie skoler.  

Puljer til projekter
Derudover er der afsat 0,30 procent af rammen til diverse puljer. Puljerne finansierer for eksempel forbedringer af gruppeliv, en betydelig lønstigning til elever og praktikanter samt retten til løn i op til 5 dage per barn årligt for medarbejdere, hvis børn modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver den ansattes tilstedeværelse. Endvidere gives der ret til fravær uden løn til medarbejdere, der af kommunen ansættes til at passe en nærtstående i hjemmet, lige som medarbejdere, der bliver afskediget på grund af skolens forhold (for eksempel elevmangel og økonomiske problemer), får ret til at få fri i to timer, så de kan komme til samtale i deres a-kasse.

Reststigningen
Endelig er der beregnet en reststigning på 1,5 procent. Reststigningen er beregnet som differencen mellem de centralt aftalte stigninger (5,6 + 0,47 + 0,23 + 0,30 = 6,6) og den forventede udvikling i rammen (8,1).

Reststigningen kommer hovedsageligt fra den decentrale lønudvikling.

Af nedenstående skema fremgår udmøntningsprofilen.

deltag i debatten