Sådan kommer I godt i gang med den løbende opgørelse af arbejdstiden

Her er fire gode råd til, hvordan du som tillidsrepræsentant kan bidrage til, at I kommer godt i gang med statusopgørelser af jeres arbejdstid.

D 1. november 2022

Fra skoleåret 2022/2023 skal ledelsen mindst hver tredje måned udlevere individuelle opgørelser over jeres præsterede arbejdstid. Statusopgørelserne skal udleveres med udgangen af perioder på tre måneder og skæringsdatoerne er derfor 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august.  

Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle for at følge op på, at skolen lever op til bestemmelserne i arbejdstidsaftalen, som er en del af overenskomstresultatet fra 2021.

4 ting du kan gøre som tillidsrepræsentant

1) FØLG OP PÅ, AT I FÅR STATUSOPGØRELSERNE

Hvis I ikke har modtaget statusopgørelserne i løbet af en uge efter 1. november, 1. februar, 1. maj og 1. august, bør du spørge ledelsen, hvornår I kan forvente at modtage dem.

Arbejdstidsaftalen opstiller ingen formkrav til, hvordan en statusopgørelse skal se ud, men den enkelte lærer skal kunne se sin præsterede arbejdstid i perioden. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at læreren kan se den planlagte arbejdstid.

Den enkelte lærer bør have en oversigt over alle arbejdsdage i perioden, hvor han eller hun kan se arbejdsdagenes start- og sluttidspunkter. Hvis I har faste komme/gå-tider, skal læreren kunne se, hvis der har været ændringer fra den planlagte arbejdstid i perioden.

  • Selvtilrettelagt tid: Hvis der ikke er aftalt andet med ledelsen, så skal en lærers selvtilrettelagte arbejdstid fordeles med en forholdsmæssig andel pr. anvendt arbejdsdag hen over skoleåret. Hvis en lærer har 205 arbejdsdage i skoleåret og 410 timer, hun selv placerer, så skal der medregnes to timers præsteret arbejdstid for hver arbejdsdag på statusopgørelsen.
  • Akkorder: Når en akkord gælder for hele skoleåret, skal det aftales, hvordan timerne medregnes. Akkorder for opgaver i en afgrænset periode, f.eks. en lejrskole i september, skal regnes fuldt med som præsteret arbejdstid i statusopgørelsen for august-oktober.

Læs mere om opgørelse af arbejdstiden

2) Tag dialogen om statusopgørelserne med dine kolleger

Den løbende opgørelse af arbejdstiden er et vigtigt element i den nye arbejdstidsaftale. Som tillidsrepræsentant kan du hjælpe dine kolleger til at se værdien i, at arbejdstiden bliver opgjort løbende i stedet for én gang om året.

Derfor er statusopgørelserne til fordel for jer:​​​​​​​

  • Den enkelte lærer kan se, om den præsterede arbejdstid for perioden ser fornuftig ud i forhold til nettoarbejdstiden og den planlægning, der har været fra skoleårets start.
  • Den enkelte lærer får løbende en status på, om hendes billede af den præsterede arbejdstid i perioden svarer til skolens.
  • Den enkelte lærer får et konkret udgangspunkt for at gå i dialog med ledelsen, hvis statusopgørelsen viser, at der er præsteret flere eller færre timer, end der er planlagt med.
  • I FSL-klubben får I et fælles udgangspunkt for at følge op på udfordringer med arbejdstiden i løbet af skoleåret.

3) Tag dialogen om statusopgørelserne med din ledelse

De løbende statusopgørelser af lærernes arbejdstid er en ny opgave for skolen, og vi forventer, at en del skoler skal vænne sig til det nye krav i overenskomsten. Statusopgørelsen er nemlig et krav, medmindre I har indgået en lokalaftale, der fraviger.

Som tillidsrepræsentant kan du spille en vigtig rolle ved at indgå i en løbende dialog med ledelsen om statusopgørelserne, og hvilken værdi de kan give skolen.

Derfor er statusopgørelserne til fordel for skolen:

  • Den løbende opgørelse af arbejdstiden giver ledelsen et indblik i, om ressourcerne bliver brugt hensigtsmæssigt, og om der er opgaver, der tager længere eller kortere tid end planlagt.
  • Det bliver lettere for ledelsen at have en løbende dialog med den enkelte lærer om arbejdstiden. Det kan være med til at undgå, at lærere brænder ud i løbet af skoleåret.
  • Med en løbende opgørelse af arbejdstiden bliver det langt lettere for ledelsen at lave gode arbejdstidsopgørelser ved skoleårets afslutning.

4) Husk, at du kan få hjælp fra Frie Skolers Lærerforening

Har I ikke modtaget statusopgørelser? Oplever I fejl i opgørelserne? Er du I tvivl om, hvordan f.eks. lejrskoler skal opgøres?

Uanset dit spørgsmål kan du kontakte foreningens sekretariat, hvor du kan få hjælp af en konsulent med speciale i netop opgørelse af arbejdstiden. 

Du kan som altid ringe på 87 46 91 10 eller sende en mail til fsl@fsl.dk.

deltag i debatten