Sæt spot på dit arbejde som tillidsrepræsentant

Nye kolleger på lærerværelset er en oplagt mulighed til at fortælle om det arbejde, du laver sammen med FSL-Klubben.

D 1. september 2020

Det kan være en rigtig god idé at holde et klubmøde tidligt på skoleåret og invitere de nye kolleger med, uanset om de er medlem eller ej. Vælg en dagsorden, som giver mening for de nyansatte, så de ikke føler sig hægtet af under mødet.

Husk at synliggøre arbejdet i FSL-klubben hele året igennem - både for medlemmer og ikke-medlemmerne. Det kan du gøre ved at:

  • hænge dagsordener op på opslagstavlen, så ikke-medlemmer ser, hvad de går glip af, og deltagerne ved, hvad de kommer for.
  • referere fra klubmøderne, når der er lærerrådsmøder eller lignende. På den måde gør du det klart for ikke-medlemmerne, at der sker noget vigtigt i klubben, og de er ikke en del af det arbejde
  • referere på en måde, så medlemmer er nødt til at komme til møderne for at få det hele med.

Når du afholder møderne i FSL-Klubben er det vigtigt:

  • at medlemmerne oplever, at de bliver hørt og inddraget
  • møderne inspirerer til deltagernes daglige opgaveløsning
  • deltagernes erfaringer, praksis og viden bringes i spil
  • Møderne styres, så dagsordenen overholdes, og målsætningen med de enkelte punkter opfyldes. Start og slut mødet til aftalt tid

Du kan prøve at lave ”Lyttemøde”, hvor deltagerne skal svare på disse spørgsmål

  • Nævn tre ting, der kunne være anderledes eller bedre på arbejdspladsen.
  • Nævn tre ting, der er fantastiske ved arbejdspladsen.

Lad dine kollegere diskutere svarene rundt om bordet. På den måde viser du, at dine kollegers meninger og oplevelser betyder noget, og det vil styrke jeres relationer.

Find flere råd til gode møder i FSL-klubben
Find inspiration til emner for møder i FSL-klubben