Medlemmerne har talt: Sådan bliver du en bedre tillidsrepræsentant

En god tillidsrepræsentant er blandt andet modig, empatisk, hurtig, en fremragende forhandler og tydeligt engageret. Det fortæller Frie Skolers Lærerforenings medlemmer i en fokusgruppeundersøgelse.

D 15. april 2021

af Simone Kamp // Illustration: Junie

Måske er du ny og grøn i opgaven som tillidsrepræsentant på din skole? Eller rutineret, men interesseret i at blive bedre og nysgerrig efter at vide, hvordan andre gør for at få glade kolleger og succes som tillidsrepræsentant? En fokusgruppeundersøgelse blandt medlemmer af Frie Skolers Lærerforening viser, hvad der kendetegner den særligt gode tillidsrepræsentant ifølge medlemmerne. 

Troværdighed er afgørende
En god tillidsrepræsentant er først og fremmest troværdig. Det betyder noget, at du som tillidsrepræsentant selv har en stærk tro på, at fagforeningsarbejde gør en forskel, og at du brænder for at arbejde for sagen. Derudover værdsætter medlemmerne, hvis du aktivt selv er gået efter tillidsrepræsentanthvervet og løbende investerer energi og tid i det. Et medlem forklarer:

”[Tillidsrepræsentanten] er tillidsmand i hjertet. Det er jo også troværdighed, at man er i det. Oprigtig troværdighed. [Tillidsrepræsentanten] er jo ikke én, der bare har taget kasketten”.

Som tillidsrepræsentant er det også vigtigt, at du er en fremragende og fair forhandler. Det skaber nemlig gode relationer og respekt fra både medlemmer og ledelse, og det giver troen på, at det er muligt at få nuancerede forhandlinger med balancerede resultater til gavn for hele skolen.

Den gode tillidsrepræsentant er ifølge Frie Skolers Lærerforenings medlemmer rolig i selv tilspidsede situationer, har stort overblik og stor faglig indsigt i særligt løn- og arbejdstidsforhold. Som tillidsrepræsentant skal du altså turde stille krav i forhandlinger med ledelsen, men også være bevidst om, at du ikke bare altid kan kræve mere. Desuden er det vigtigt, at du forhandler for alle på overenskomsten. Som et medlem siger:

”[Tillidsrepræsentanten] forstår at balancere det. Det kan hurtigt blive sådan ’os mod dem’, og det er der sådan meget god balance i det. Der er heller ingen grund til at skabe flere problemer, end der er”.

Den gode klasselærer
Ifølge medlemmerne er det afgørende, at du som tillidsrepræsentant er empatisk og rigtig god til at lytte – både i forhold til den enkelte, men særligt også når det drejer sig om hele lærerværelsets trivsel:

”[Tillidsrepræsentanten] er meget god til at se, når andre er lidt pressede eller altså det der med: ”Er du okay?” eller sådan noget. Den gode klasselærer i virkeligheden”.

Den gode tillidsrepræsentant giver aldrig op. Det ved og synes medlemmerne, og det betyder også, at du skal have et stort personligt mod og være vedholdende i arbejdet og dialogen med både ledelsen og medlemmerne. Modig på den måde, at du skal turde sige kolleger imod såvel som prioritere, hvilke ting der skal stås fast på, og hvilke ting der skal nedprioriteres i varetagelsen af de mange forskellige individers interesse over for ledelsen.

 

Den der med det personlige mod, den er meget større end man tror, faktisk. Der er så meget, hvor man kan blive bange i de situationer. Skal jeg nu gå ind og sige det der til ledelsen, og tør jeg sige det til medarbejderne (…) man skal turde have is i maven, turde trække vejret dybt, turde gå op imod nogen. Ellers så kan man ikke agere i det felt”, siger et medlem.

For medlemmerne værdsætter i høj grad din faglighed og dygtighed. Det betyder derfor også noget for dem, at de kan mærke, at den faglighed og dygtighed er noget eksklusivt, de får adgang til via deres medlemskab. Som tillidsrepræsentant gør du derfor klogt i på en stille, men håndfast facon at vise, at individuel rådgivning er forbeholdt medlemmerne – til forskel fra tillidsrepræsentantens forhandler-rolle, som alle på overenskomsten nyder godt af. Som et medlem beskriver det:

”(…) den forskel er vigtig, for hvad er ideen ellers med at være med i en fagforening, det er da, fordi vi står sammen, og så er der nogen, der har valgt at stå udenfor”.

En hurtig budbringer
Ingen tillidsrepræsentant kan have svar parat på alting altid. Det forstår medlemmerne, men derfor sætter de også stor pris på, at du har en god kontakt til Frie Skolers Lærerforenings sekretariat og udnytter, at I har en forening i ryggen. Sørg også for, at der kommer hurtigt svar tilbage til medlemmet. Det bliver de glade for!

”Det er ikke noget med, at der går to-tre dage, der går måske nogle gange timer, ikke, altså så vender [tillidsrepræsentanten] tilbage”.

”Selvom [tillidsrepræsentanten] selv siger, at [tillidsrepræsentanten] ikke er den store matematiker, så skal [tillidsrepræsentanten] sgu nok regne den ud. Eller også så spørger [tillidsrepræsentanten] nogen, så [tillidsrepræsentanten] hele tiden er et skridt foran”.

Flere medlemmer giver også udtryk for, at det er godt at vide, at deres tillidsrepræsentant har et godt tillidsrepræsentantnetværk i kredsen. Det giver en tryghed for medlemmerne, så sørg for at udnytte det til både faglig og personlig sparring, når du har mulighed for det.

Ro og rygrad
En anden helt afgørende faktor for, at der skabes ro på en arbejdsplads, og medlemmerne kan føle sig trygge, er loyalitet, integritet og ordentlighed. Som tillidsrepræsentant skal du derfor sørge for altid at være troværdig og loyal – både over for den enkelte og alle i fællesskabet.

En måde at gøre det på kan for eksempel være ved at inddrage medlemmerne meget og informere ofte, grundigt og bredt om forhold med betydning for dem i særdeleshed, men også lærere generelt (fx kurser, arrangementer og lignende). Det kan også typisk ske ved, at du samler medlemmerne og aktivt sørger for at høre, hvor de står i forhold til en konkret problemstilling og/eller en konkret forhandling.

”[Tillidsrepræsentanten] gør det [tillidsrepræsentanten] siger, og det ved man bare. Og når [tillidsrepræsentanten] siger: ’Jeg kæmper for det her’, så ved man, det gør [tillidsrepræsentanten] bare”.

Og når talen falder på, hvordan den gode tillidsrepræsentant organiserer nye medlemmer, er det tydeligt, at den gode strategi er at være vedholdende, men ikke prædikende i dit forsøg på at få flere lærere til at blive medlemmer af Frie Skolers Lærerforening. Det giver point i medlemmernes bog, hvis du i organiseringen lægger vægt på konkrete argumenter for, hvorfor det er smart at være medlem – og så holder snakken til at handle om dét.

”Helt vildt dejligt, at [tillidsrepræsentanten] informerer, [tillidsrepræsentanten] prædiker ikke, [tillidsrepræsentanten] informerer uden at være anmassende. [Tillidsrepræsentanten] er ikke Jehovas vidne (…) [Tillidsrepræsentanten] viser bare, at det faktisk er smart [at være medlem, red.]”

MEDLEMMERNE SÆTTER PRIS PÅ, AT DU SOM TILLIDSREPRÆSENTANT:

 • har en stærk tro på, at fagforeningsarbejde gør en forskel
 • er gået aktivt efter tillidsrepræsentanthvervet og løbende investerer energi og tid i det
 • er en fremragende og fair forhandler
 • har en stærk faglighed og indsigt
 • altid er rolig og har stort overblik
 • på en stille, men håndfast facon lader individuel rådgivning og vejledning være forbeholdt medlemmer
 • er empatisk og særligt god til at lytte med fokus på trivsel for alle på lærerværelset
 • er modig, vedholdende i dialoger og aldrig giver op
 • er hurtig til at få fat i sekretariatet og vende tilbage med svar, hvis du ikke selv havde svar på hånde
 • inddrager og informerer om forhold af betydning for medlemmer og lærere
 • er loyal og ordentlig over for den enkelte
 • er vedholdende, men ikke prædikende, når du vil organisere nye medlemmer
 • er en politisk stemme, der står vagt om skoleformen

Find mere inspiration for dig som tillidsrepræsentant