De fire F'er er vejen til bedre lokale lønaftaler

Har I endnu ikke forhandlet løn på skolen, får du her nogle gode råd til, hvordan du får det bedste resultat

D 25. oktober 2021

Forarbejde: Få datoen i kalenderen

Som lærere på de frie skoler har I krav på en årlig lønforhandling. Det står i organisationsaftalen. Hvis I endnu ikke har forhandlet løn i år, kan du med god samvittighed kontakte skolens leder og sat en dato på forhandlingen.

Det vil være en god idé at få datoen låst fast i kalenderen nu. Og det er vil være en fordel for dig, hvis forhandlingerne går i gang inden udgangen af november, hvor skolen skal lægge sit budget.   

Forberedelse: Formuler og styrk jeres lønkrav

Du skal være velforberedt og stå stærkt til forhandlingerne. I praksis betyder det to ting:

 • Du skal kende jeres lønkrav: Brug lønsammenligneren til at finde ud af, hvor meget I skal og kan kræve. Kravet skal være ambitiøst, realistisk og klart. Sørg for altid at lægge kravet så højt, så du har noget at give af under forhandlingerne. På hjemmesiden kan du læse mere om, hvilken type krav du kan stille.
 • Du skal gøre lønkravet til JERES lønkrav: Inddrage din FSL-klub i arbejdet med at beslutte kravene. Der er mere styrke bag kravet, når lederen ved, at det kommer fra lærergruppen og ikke kun fra dig. Du forhandler på lærernes vegne, og de giver dig et mandat. Det er vigtigt, at du får et mandat, som du kan arbejde med og tror på.   

Forhandling: Vær målrettet, fleksibel og smart

 • Skab en god atmosfære. Smalltalk lidt med modparten. Hvis I har en god relation, går det hele bedre.
 • Spyt ud. Gør det klart, hvad det er, I ønsker. Prøv, om du kan få forhånden eller udspillet – så bliver de nødt til at forholde sig til jer og jeres krav.
 • Spørg ind til modparten. Stil spørgsmål til deres ønsker og udgangspunkt. Og se, om du kan stille spørgsmål, som guider dem til at tænke konstruktivt på jeres krav: Hvordan kan du komme os i møde? Når vi nu er enige om, at vi som lærere er lige så værdifulde som lærerne i folkeskolen, hvordan kan vi så sikre, at vi får en tilsvarende løn? Hvordan kan vi få en løn, som understreger det?   
 • Lyt efter åbninger. Forhandlingen må ikke udvikle sig til en verbal slagudveksling. Hold i stedet for øje med, hvor lederen kommer med små åbninger eller hensigtserklæringer, som du kan knytte an til og gå videre med. Hvis lederen siger et eller andet om, at man jo skal finde pengene, så spørg ind til, hvordan han kan finde dem. Hvis han siger, at han godt ved, at I ikke tjener helt så meget som på naboskolen, så spørg ind til, om han ikke gerne så, at I fik det, og hvordan I kan lave aftaler, som sørger for, at det sker. Du kan være nødvendigt at gå direkte imod lederens argumenter, for eksempel hvis han/hun siger noget om jeres lønniveau, som ikke er passer. Men det er sjældent, at folk bliver omvendt i en diskussion. Så led dem uden om uenighederne.  
 • Vær tålmodig. Hvis det, ledelsen kommer med, ikke er tilfredsstillende, så bliv siddende. Bliv ved med at forhandle. Brug tid. Der sker tit det i forhandlingerne, at modparten giver sig lidt, når der er gået et par timer mere. Så bid dig fast i bordet.  
 • Brug baglandet. Udnyt, at du har talt med kollegerne om det, og at de bakker dig op. Sig til lederen, at du ikke kan komme tilbage til medlemmerne med et så dårligt resultat. Eller gengiv et anonymt citat fra en kollega, som sætter sagen i et hensigtsmæssigt lys og som illustrerer, at du har opbakning.
 • Tag en pause. Hvis det er svært at nå et godt resultat, så bed om en pause. Sig, at du vil opfordre lederen til at bruge pausen på at overveje jeres krav og tænke over, hvordan det er muligt at komme jer i møde. Og sig, at du i pausen vil tjekke dit bagland. Det er altid ok at tage pauser.

Færdiggørelse: Få det på papir

Når I har en aftale, bør du sikre: 

 • at den kommer på papir,
 • at den bliver præcis, så I ikke senere kan blive uenige om,
 • at I skriver den under,
 • at det tydeligt fremgår, hvornår aftalen træder i kraft, og hvor længe den løber.