6 råd, som sikrer dig bedre lokalaftaler (og bedre opbakning fra kollegerne)

Følg disse råd, hvis I indgår lokalaftale om arbejdstiden

D 18. maj 2022

  • Skriv først under på lokalaftaler om arbejdstiden, når du har kender den endelige skoleplan

Skoleplanen er et vigtigt dokument for planlægningen af arbejdstiden i det kommende skoleår. Skoleplanen giver dig et samlet billede af, hvordan ledelsen prioriterer de forskellige dele af arbejdstiden og undervisningen. Først når du kender skoleplanen og har et helhedsbillede, kan du vurdere, om en lokalaftale om (dele af) jeres arbejdstid ser fornuftig ud.

  • Du skal ikke skrive under på skoleplanen

Før ledelsen udarbejder den endelige skoleplan, har du og skolens leder nogle drøftelser om skolens prioriteringer af og sammenhængen mellem arbejdstid og opgaver samt undervisning og forberedelse. Men det er ledelsen, der på baggrund af disse drøftelser udarbejder et forslag til skoleplanen. Skoleplanen er altså ikke en lokalaftale, og du skal ikke skrive under på den. Det er ledelsens plan, selv om du har været med til de indledende drøftelser. Men på baggrund af skoleplanen kan du og ledelsen indgå lokalaftaler.

  • Drøft lokalaftalerne i FSL-klubben, før du skriver under

Når du indgår en lokalaftale, bytter du noget, som ledelsen gerne vil have, for noget, som er vigtigt for dig og dine kolleger. Men det er afgørende, at du har medlemmernes opbakning til det bytte. Du kan komme til at stå i en rigtig svær situation, hvis du har byttet noget, som medlemmerne synes er for værdifuldt, væk for noget, de ikke bryder sig om. Men du må samtidig gøre det klart for medlemmerne, at I ikke nødvendigvis får alt, hvad I peger på.

  • Brug medlemmerne som en ressource

Det kan være svært at have øje for alt i en aftale, og det kan være svært at overskue, hvilken praktiske konsekvenser, en aftale vil få for alle lærere. Så sørg for at få flere øjne på. Brug dine kollegers ressourcer og erfaringer til at kontrollere, at det faktisk er en god aftale, inden du skriver den under.   

  • Skriv ikke under på noget, du ikke er tilfreds med

Arbejdstidsaftalen rummer væsentlige forbedringer i forhold til tidligere regelsæt. Kan du og din ledelse ikke blive enige om en lokalaftale, som I begge synes om, skal du ikke skrive under. Hvis I ikke indgår en ny lokalaftale, gælder samtlige bestemmelser arbejdstidsaftalen – også dem, som ledelsen måske ikke synes om. Bemærk dog, at hvis I allerede har lokalaftaler, er det dem, som gælder, indtil de bliver opsagt af enten dig eller skolens leder eller eventuelt udløber.

  • Præcisér, hvad lokalaftalen ændrer

Hvis I indgår en lokalaftale, som fraviger arbejdstidsaftalen, er det vigtigt, at I meget præcist beskriver, hvilke regler, procedurer eller paragraffer lokalaftalen erstatter. Det skal fremgå af lokalaftalen, så I ikke senere bliver uenige om, hvad I har aftalt. 

deltag i debatten