Midler til kompetenceudvikling

Lærernes kompetenceudvikling betales af skolen. Men der er mulighed for at søge om støtte.

Som arbejdsplads i det statslige overenskomstsystem er skolen en del af kompetenceaftalen og dermed forpligtet til at tage sig af personalets kontinuerlige udvikling.

Skolen modtager elevtilskud, som blandt andet skal dække udgif-terne til at holde personalet fagligt ajourført.

Som en del af OK21 er der desuden afsat midler i Den Statslige Kompetencefond – mere præcist LC-fonden. Her har du som lærer mulighed for at ansøge om op til 25.000 kr. pr. kalenderår. Se mere herunder.

Der er fonde og særlige puljer, både i Danmark, EU og globalt, som skolen kan søge.

Sådan ansøger du om midler fra Den Statslige Kompetencefond

Inden du læser vores guide til, hvordan du konkret søger midlerne, får du lige et godt råd: Søg i god tid. Deadline for ansøgning er i princippet først dagen før kursusstart – men er fondens midler brugt op, er der midlertidigt lukket for nye ansøgninger.

Altså er der risiko for, at du mod forventning alligevel ikke kan få økonomisk støtte til dit kursus. Tre gange om året tilføres LC-fonden nye midler, og der åbnes atter for nye ansøgninger. Det sker første tirsdag i februar, juni og oktober klokken 10.00 – så det er en god idé at søge umiddelbart derefter.

Frie Skolers Lærerforenings lærerkurser er på LC-fondens såkaldte positivliste.

Det vil sige, at de på forhånd er vurderet støtteberettigede.

Men du får kun støtte, hvis din ansøgning lever op til kravene, og hvis der er tilstrækkeligt mange penge i fonden, når du søger. 

Deadline for ansøgning er i princippet først dagen før kurset starter, men når fondens midler er opbrugt, lukkes der samtidig for ansøgninger.

 • Guide: Sådan forbereder du en ansøgning

  Find den uddannelse eller det kursus (kompetenceudviklingsaktivitet), du gerne vil deltage i.

  Undersøg ressourceforbruget i forbindelse med kompetenceønsket:

  • gebyr eller anden betaling
  • materialer eller andre nødvendige midler
  • transport, rejse og evt. overnatning
  • tidsforbruget

  Få lederen med på ønsket, dvs.:

  • at der er match mellem skolens og dine ønsker
  • at skolen vil være medfinansierende, fx ved at godtgøre dig tiden til uddannelsen, som arbejdstid.

  tjek om det er på positivlisten:

  • faglige kurser fx undervisningsfag
  • akademiuddannelser
  • diplomuddannelser
  • kandidatuddannelser
  • masteruddannelser

  Er det ikke blandt de ovenstående, kan du stadig søge

  Gå ind på DenStatsligeKompetencefond.dk sammen med din leder. Uudfyld ansøgningen med følgende oplysninger:

  • Cpr.nr.
  • Navn
  • Arbejdsmail
  • Arbejdstelefonnummer
  • Ansøgningspuljen er ”LC”
  • Den forhandlingsberettigede organisation er ”Frie Skolers Lærerforening”
  • Personalekategorien er ”lærer”
  • Du har ikke personaleansvar
  • Vælg uddannelsen fra positivlisten (se punkt 4) eller klik i ”Øvrige aktiviteter”
  • Navnet på kurset/uddannelsen
  • Er det en modulopdelt uddannelse, kan du søge til hele eller dele af uddannelsen, hvilket er væsentligt, hvis uddannelsen koster mere end 25.000 kr.-
  • Udbyderen af uddannelsen må som udgangspunkt ikke være din egen skole.
  • Link til uddannelsen
  • Start og sluttidspunktet, på den delaktivitet eller hele aktivitet, som du søger penge til i denne ansøgning. (hvis det fx er en masteruddannelse, skal du søge pr modul)
  • Pris for kompetenceaktiviteten (maksimalt 25.000 kr) alt inkl., herunder:
  • Udgifter til materialer
  • Udgifter til transport og ophold
  • Navnet på skolelederen
  • Arbejdsmail til skolelederen
  • P-nummer og CVR.nr – findes på www.cvr.dk ved at skrive skolens navn i søgefeltet
  • Skolens navn
  • Skolens adresse
  • Skolens telefonnummer
  • Skolens mail
  • Det er ”Undervisningsministeriet” vi hører under
  • Institutionstypen er en ”fri skole”

  Skolelederen skal bekræfte:

  • At skolen er medfinansierende på kompetenceønsket, det kan være ved at betale udgifter og/eller den medgåede tid til aktiviteten
  • At de ansøgte midler er et supplement til skolens samlede budget for kompetenceudvikling af medarbejderne

  Når ansøgningen er indsendt er den forventede behandlingstid op til 14 dage. Du kan ansøge for op til 25.000 kr pr år, så hvis din ansøgning ikke dækker dette beløb, kan du sende flere ansøgninger efterfølgende.

  Skolen får udbetalt bevilligede midler, når kompetenceudviklingsaktiviteten er tilendebragt, og der foretages stikprøve kontrol fra kompetencefondens side, som tilsyn med at det ovenstående er korrekt.

   

Kontakt FSL

Tine Kirkegaard

Konsulent

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87 46 91 10