Arbejdstid

Fra 1. august 2014 og helt frem til udgangen af skoleåret 2021/2022 har arbejdstiden for lærerne/børnehaveklasselederne på de frie skoler været reguleret af en lov. Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 lykkedes det imidlertid at nå til enighed om en aftale om lærernes arbejdstid, en aftale som er gældende fra 1. august 2022.

Den nye arbejdstidsaftale tager udgangspunkt i, at arbejdstiden skal planlægges af ledelsen i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanten og med lærerne. Det fremgår af aftalen, at der forud for den endelig planlægning af arbejdstiden skal være en række drøftelser med primært tillidsrepræsentanten, men også direkte med lærerne med henblik på at kvalificere ledelsens overvejelser og beslutninger.

Formålet med drøftelserne er at sikre indblik og forståelse for ledelsens prioriteringer og at understøtte sammenhæng mellem lærernes arbejdstid og opgaver.

Ud over det nye såkaldte ”samarbejdsspor” er der også i den nye aftale en række nye mere formelle bestemmelser om planlægning og opgørelse af din arbejdstid.

Lokalaftaler

Tillidsrepræsentanten kan indgå lokalaftaler på dine vegne, som dækker og gælder for alle skolens ansatte på overenskomsten for lærere og børnehaveklasseledere.

Det er i princippet alle områder i arbejdstidsreglerne, der kan indgås lokalaftaler om.

Akkorder

Dele af arbejdsopgaverne kan være lokalt aftalte akkorder, dvs. der er afsat et bestemt antal timer til at udføre en nærmere beskrevet arbejdsopgave.

Kontakt Frie Skolers Lærerforening

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail   Udfyld formular

Vil du sende personfølsomme oplysninger? Læs mere