Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er et bredt område. Det dækker de fysiske og psykiske forhold, som er forbundet med arbejdet.

 • Skolens arbejdsmiljøarbejde

  Bestræbelserne på at skabe et godt arbejdsmiljø skal hjælpes på vej i skolens arbejdsmiljøorganisation og gennem en god personalepolitik.

  På alle skoler skal arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det fremgår af arbejdsmiljøloven.

  På skoler med over 10 ansatte er der pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation på skolen.

  En arbejdsmiljøorganisation består som minimum af en leder og en arbejdsmiljørepræsentant.

  Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er at planlægge, lede og koordinere skolens samarbejde om arbejdsmiljø fx ved at forebygge risici og undersøge ulykker.

 • Arbejdspladsvurdering (APV)

  Hvert tredje år vil din arbejdsmiljørepræsentant og leder sige, at nu er det tid til at lave arbejdspladsvurderingen igen.

  Formålet med arbejdspladsvurderingen er, at arbejdsmiljørepræsentanten og lederen på en systematisk måde får kortlagt arbejdsmiljøet for at sikre sig, at skolen ikke har arbejdsmiljøproblemer, som ikke kommer frem i det daglige arbejdsmiljøarbejde.

  De fleste skoler benytter et spørgeskema, men det er ikke et lovkrav. Andre mere deltageraktive metoder må gerne benyttes. Finder I på skolen nogle arbejdsmiljøproblemer, skal der laves en handleplan til løsning af problemerne.

  Mange tror, at spørgeskemaet skal være anonymt, men det er der ikke særlige krav om. Det er dog ofte en forudsætning for en tilfredsstillende kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, at deltagerne sikres fuld anonymitet. Inden du besvarer et spørgeskema bør du undersøge af hvem og hvordan indholdet behandles.

  Du kan kontakte Frie Skolers Lærerforening, hvis du bliver usikker på forløbet i forbindelse med jeres arbejdspladsvurdering.

  Du kan læse mere om arbejdsmiljørepræsentanten og skolens arbejdsmiljøarbejde under de afsnit som henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanten.

Kontakt Frie Skolers Lærerforening

Ring til os

Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 9.30-15.30 (fredag kl. 12.00-14.30) på tlf. 87 46 91 10

Skriv til os

Send mail    Udfyld formular

Husk at bruge Mit FSL, hvis du vil sende personfølsomme oplysninger. Læs mere