Vi er eksperter i dine arbejdsvilkår

Rådgivning for dig som højskolelærer

Som højskolelærer arbejder du uden overenskomst. Endnu. Men der er stadig meget, vi som fagforening kan hjælpe dig med. 

 • Din ansættelse

  Når du bliver ansat, skal du have en ansættelseskontrakt. Frie Skolers Lærerforening kan kontrollere, om den lever op til reglerne, og om den er retvisende for det arbejde, du faktisk udfører.

  Der gælder også regler, hvis du bliver afskediget. Du skal varsles på forhånd og have mulighed for at udtale dig, og når du får at vide, at skolen vil afskedige dig, har du et fire ugers vindue, hvor du har mulighed for at forhandle afskedigelsen og – eventuelt – afskedigelsesbetingelserne.

  Frie Skolers Lærerforenings konsulenter kan rådgive og hjælpe dig i hele processen.

 • Din løn

  Der er fejl i mange lønsedler. På de frie grundskoler og efterskolerne finder vi fejl i et sted mellem hver tredje og hver fjerde. Det siger erfaringerne fra de løntjek-kampagner, som foreningen med jævne mellemrum gennemfører.

  Frie Skolers Lærerforening har konsulenterne, som kan tjekke din og kollegernes lønsedler, og de kan beregne, om du får den pension og de feriepenge, du skal have.

  Når du forlader skolen, kan vi sørge for, at du får hele dit tilgodehavende med dig – også pensionen og feriepengene.
  Hvis vi finder fejl i din løn eller pension, kan vi hjælpe dig med at få de penge, skolen skylder dig.

 • Din ferie

  Som højskolelærer er du omfattet af ferieloven. Men loven er en jungle, som du kan fare vild i, hvis du bevæger dig derind på egen hånd.

  Frie Skolers Lærerforenings konsulenter fører dig trygt gennem regeljunglen. Vi hjælper dig med at sikre, at du får de ferie- og fridage, du har krav på, og sørger for, at ferien er placeret, som den skal være.

  Feriedage skal varsles i god tid, og det er skolens ansvar at planlægge og placere ferierne, så de lever op til ferielovens bestemmelser.

  Hvis du er usikker på, om du får de ferie- og fridage, du har krav på, eller om din ferie er rigtigt placeret, kan du kontakte sekretariatet på fsl@fsl.dk.

 • Din arbejdstid

  Selv om højskolerne ikke har en overenskomst, findes der nogle regler, ledelsen skal overholde, når den planlægger og tilrettelægger din arbejdstid.

  De vigtigste regler findes i arbejdsmiljøloven. Den stiller en række krav til ledelsens planlægning af din arbejdstid. Det betyder blandt andet, at skolen skal sikre dig minimum 11 timers hvile mellem to arbejdsdage, at du skal have en pause, når du arbejder mere end seks timer, og du skal have et ugentligt fridøgn på minimum 24 timer.

  Inden for en periode på syv døgn skal du have et fridøgn i umiddelbar forlængelse af din daglige arbejdstid. Du kan altså ikke arbejde hele ugen og så lige nappe weekendvagten.

  Hvis du mener, at skolens planlægning strider mod reglerne, kan du kontakte Frie Skolers Lærerforening, og så vil vi hjælpe dig.

 • Dit arbejdsmiljø

  Går samarbejdet på skolen i hårdknude, og opstår der konflikter mellem ledelsen og lærerne, kommer Frie Skolers Lærerforening konsulenter gerne ud og holder et medlemsmøde med jer og drøfter, hvordan vi kan hjælpe jer med at genetablere et godt samarbejde, et godt arbejdsmiljø og dermed en god arbejdsplads.

  I den forbindelse kan Frie Skolers Lærerforenings konsulenter – hvis I ønsker det – indlede en dialog med ledelsen og forklare jeres synspunkter og bekymringer.

  Hvis foreningen skal taget kontakt til ledelsen og tale jeres sag over for ledelsen, er det nødvendigt, at hovedparten af lærerne på skolen er medlemmer. Foreningen kan ikke handle på et mindretals vegne.

  Hvis du er på en skole, hvor der ikke er medlemmer nok, kan vi rådgive dig og de andre medlemmer individuelt og hjælpe jer, så I ikke kommer i klemme.

 • Din barsel og dit helbred

  Hvis du eller din partner bliver gravid, skal I have orlov. Vi lægger en barselsplan for jer, så I får den tid, I skal have, og kan nyde jeres nye tilværelse.

  Og hvis du skulle blive syg, kan vi rådgive og hjælpe dig, så du kan koncentrere dig om at blive rask igen. Det gælder også, hvis du får en arbejdsskade eller skal i fleksjob.

Tone Dandanell

Konsulent

Kontaktoplysninger

Tlf.: 87469110

Send os dit spørgsmål

På foreningens sekretariat arbejder 18 faglige- og juridiske konsulenter, som kan svare på dine spørgsmål og hjælpe dig videre.