Loven sætter hegn om dine rådighedsvagter

Rådighedsvagter og -tjenester skal overholde 11-timersreglen

D 14. marts 2024

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Sekretariatet får i øjeblikket flere henvendelser om rådighedstjeneste fra højskolelærere. Henvendelserne viser, at nogle højskoler bruger rådighedstjenesten på måder, som strider mod arbejdsmiljølovens regler, og det går i nogle tilfælde voldsomt ud over lærernes hvile- og fritid.

Men arbejdstilsynet har over for Frie Skolers Lærerforening bekræftet tre forhold om rådighedstjeneste i hjemmet – altså situationer, hvor du står til rådighed og kan kaldes til arbejde.

Du kan ikke have rådighedstjeneste i hjemmet, hvis det vil bringe dig i strid med 11-timersreglen, at du bliver afbrudt og kaldt til arbejde i løbet af rådighedstjenesten. 

Rådighedstjeneste i hjemmet kan godt tælle som hviletid, også for højskolelærere. Men på et hvilket som helst tidspunkt i din rådighedsvagt skal du, når du kigger 24 timer tilbage, kunne finde 11 timers sammenhængende hviletid.

Når du står til rådighed, kan du potentielt bliver kaldt til arbejde. Og hvis du bliver kaldt til arbejde i din rådighedsvagt, skal du have haft 11 timers sammenhængende hvile inden for de seneste 24 timer regnet det tidspunkt, hvor den arbejdsopgave, som afbrød din rådighedsvagt, er afsluttet. Det, at du bliver kaldt til arbejde i din rådighedsvagt, må ikke bringe dig i strid med 11-timersreglen.

Når du bliver kaldt til arbejde i din rådighedsvagt, afbrydes din hviletid, og så er du på arbejde. Det er en afbrydelse af rådighedsvagten/hviletiden, uanset om du kan løse opgaven over telefonen hjemmefra, eller om du bliver nødt til at tage hen på højskolen.

Så snart du løser en arbejdsopgave, som er en del af rådighedsvagten, er du kaldt til arbejde, og så er din hviletid afbrudt.

Hvis du bor så langt væk fra skolen, at skolen stiller et værelse eller en lejlighed til rådighed for dig, kan det kun betragtes som rådighedstjeneste i hjemmet, hvis du kan sove, spise og være på værelset i hverdagen, som om det var dit hjem – altså også, når du ikke har rådighedsvagt.

Hvis du kun bruger eller kan bruge værelset i forbindelse med rådighedsvagter, vil værelset ikke kunne opfattes som et hjem, og derfor er det ikke rådighedstjeneste på hjemmet, men på arbejdspladsen. Og rådighedstjeneste på arbejdspladsen tæller som arbejdstid.

På FFD's hjemmeside fremgår det, at hviletiden kan nedsættes til otte timer, og at rådighedstjeneste på skolen kan tælle som hviletid. Begge dele er i strid med loven.

Frie Skolers Lærerforening har kontaktet FFD og bedt dem rette rådgivningen.

deltag i debatten