»Jeg var meget overrasket over, hvad jeg egentlig kunne bruge foreningen til«

Med hjælp fra Frie Skolers Lærerforening gik Ida Højrup Petersen fra timeansat til fastansat lærer på Krogerup Højskole. Hun opfordrer til, at man som højskolelærer rækker ud, når man oplever, at noget er svært.

D 1. august 2022

Medlemskab
Arbejdstid

»Som timeansat er man i et forhandlingsmode hele tiden, fordi ansættelsen aftales pr. semester. Det gjorde, at der ikke var ro på bagsmækken. Nu er der ro
på mig, på undervisningen, og jeg kan sige ja, når mine kolleger kommer med forslag uden at skulle bekymre mig om, om jeg nu får løn for det«, siger Ida Højrup Petersen, som med hjælp fra højskolekonsulent Simon Astrup gik fra timeansat til fastansat lærer på Krogerup højskole.

Ida Højrup Petersen var stadig studerende, da hun begyndte som timelærer i hovedfaget ’Verden Brænder’ på Krogerup Højskole i januar 2020. Som timelærer supplerede hun fuldtidslæreren, og hendes hovedopgave var studieturen til Sydafrika. Det hele tegnede så godt – men så kom corona.
»Alt blev usikkert. Langt de fleste af mine timer lå jo i den her rejse, og ledelsen kendte af gode grunde ikke fremtiden. Da vi fik afklaret, at vi ikke kunne rejse, blev mine timer derfor konverteret til undervisningstimer «, siger Ida Højrup Petersen, der i dag har en bachelor i socialvidenskab og kultur- og
sprogmødestudier.

Med mere undervisning fulgte flere relationer, mere elevsamvær og flere opgaver oven i den generelle usikkerhed, som epidemien skabte – og hun kunne ikke længere sige ’nu har jeg fri’ klokken 15:30. Hun fik dårlig samvittighed over at synes, at det var hårdt, for hendes kolleger med familie og børn havde
det jo langt sværere, tænkte hun. 

»Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne regne med. Det var en stressende situation for mig«, fortæller Ida Højrup Petersen.

Simon satte mig ind i reglerne
Hun kunne mærke, at hun havde brug for at snakke med nogen uden at stresse eller belemre sine kolleger – så hun meldte sig ind i Frie Skolers Lærerforening. Gennem Sigrid Lauenborg Dahl, der er lærer på Krogerup Højskole og forkvinde i højskoleudvalget i Frie Skolers Lærerforening, havde
Ida Højrup Petersen fulgt med i højskolelærernes kamp for at få en overenskomst gennem organisering i Frie Skolers Lærerforening.

Da foreningens højskolekonsulent, Simon Astrup, kort efter indmeldelsen inviterede hende til et zoom-møde, der skulle vare en hel time, blev hun noget overrasket: 

»Jeg havde ikke tænkt over, at der ville være et rigtigt menneske, der ville bruge tid på at snakke med mig og sætte sig ind i min situation. Jeg så det jo bare som en usikker periode, men Simon satte spørgsmålstegn ved ting, jeg ikke havde været opmærksom på. Han satte mig ind i reglerne og fik mig til
at se, at det faktisk var OK, at jeg havde brug for mere sikkerhed og stabilitet«, siger Ida Højrup Petersen.

Er en del af klubben
En vigtig ting, som Simon Astrup hjalp hende med, var forståelsen af, at der kunne være gensidige fordele i, at højskolen valgte at fastansætte hende.
»Simon gav mig sproget for, at jeg nu lavede noget andet og meget større end det, jeg egentlig var ansat til. Han sagde: ’Så skal du altså være mere end timeansat’«, siger Ida Højrup Petersen.

Efter en længere proces med sparring og samtaler med kolleger, familie og fagforening lykkedes det Ida Højrup Petersen at lande en fastansættelse. Hun er i dag glad for, at hun rakte ud efter hjælp. 

»Jeg har virkelig opdaget, at Frie Skolers Lærerforening også er MIN fagforening og ikke kun for fastansatte og fuldtidsansatte. Til højskolelærertræffet mærkede jeg det markant. Det var en rørende oplevelse, som gav fællesskab og gode snakke. Jeg følte mig som en del af klubben«, siger Ida Højrup Petersen

Hun opfordrer andre timeansatte højskolelærere til at række ud til alle kollegerne og ikke kun de andre timeansatte.

»Når man er timeansat og ikke bor på skolen, kan man nemt føle sig lidt alene. Da jeg begyndte at tale med alle mine kolleger og ikke bare de andre timeansatte, fik jeg for alvor øjnene op for, at rodede timeansættelser ikke er optimalt. Hvis man ikke snakker med nogen om, at det er svært, kommer det jo
ikke til at ændre sig«. 

deltag i debatten