Højskolelærernes lønudvikling er gået helt i stå

Højskoletræffets deltagere mener, at lærerne lokalt skal bruge FFD’s lønudmelding – men brug den som et gulv, ikke et loft.

D 24. februar 2023

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Højskolelærer
Løn
Højskoletræf

Løn stod også højt på dagsordenen, da medlemmerne mødtes til højskoletræf den 9. og 10. februar 2023. Og med god grund. Højskolelærernes løn halter slemt. Det stod klart efter det oplæg, som konsulent Simon Astrup fra Frie Skolers Lærerforening holdt for deltagerne.

Højskolelærernes lønudvikling er praktisk talt gået i stå. Gennemsnitslønnen ligger langt efter gymnasielærernes, og de ligger – som efterskolelærerne – en del kroner efter lærerne på de frie grundskoler, og der er endnu et par tusser op til folkeskolelærerne.

Det skyldes dels, at den centralt aftalte løn ikke har udviklet sig nævneværdigt, dels og især, at alt for få højskolelærere får lokalt forhandlede løntillæg. Siden begyndelsen af 00’erne har det været en grundlæggende forudsætning for det offentlige lønsystem, at en stadig større del af lønnen skal aftales lokalt. Det vil, mener arbejdsgiverne, give mere fleksibilitet, og det er argumentet for hele ny løn-tanken.

Men højskolelærerne mærker ikke meget til den nye løn og de lokale løntillæg. Højskolernes udmønter i gennemsnit 1,1 procent i lokalløn. Det tilsvarende tal hos efterskolelærerne er godt 8 procent. Hvis højskolelærerne kom på samme niveau, ville de i gennemsnit tjene godt 3000 kr. mere om måneden.

Af et inspirationsmateriale, som Folkehøjskolernes Forening (FFD) udgav for nylig for at hjælpe højskolerne med lønpolitikken, fremgår det, at FFD anbefaler, at højskolerne kommer op på et gennemsnit på fire procent i lokalløn. Flere træf-deltagere opfordrede til, at man bruger den udmelding som en løftestang i de lokale lønforhandlinger. Men deltagerne pointerede samtidig, at de fire procent må opfattes som et gulv og ikke et loft.

Efter oplægget fra Simon Astrup og plenumdrøftelsen udviklede deltagerne i grupper argumenter, som lærerne kan bruge i den lokale lønforhandling.

Argumenterne vil blive samlet i et argumentkatalog, som kan bruges i Frie Skolers Lærerforening næste lønkampagne. Her vil foreningens højskolekonsulent og lønkonsulenterne også komme med et bud på, hvordan lærerne kan gribe lønforhandlingerne an.