Kredsnyhedsbrev, november 2020

Nyhedsbrev til medlemmer af kreds 8 i Frie Skolers Lærerforening. Udgivet den 26. november 2020.

D 26. november 2020

af Lykke Svarre, Formand for kreds 8

Kære medlem

På mange skoler får vi lærere i denne tid erfaring med at afvikle skole-hjemsamtaler virtuelt. Man kan vel sige, at vi på disse skoler er nået ”full circle”, eftersom vi både har fået erfaring med virtuel undervisning, virtuelle møder med kollegaer og nu også prøver at afvikle skolehjemsamtaler.

Vi har brug for et sundt digitalt arbejdsmiljø
Medlemsarrangementet i kredsen om ”Det grænseløse digitale arbejde” ved Kaper Hyttel var derfor højaktuelt i forhold til at reflektere over om vi i vores arbejdsliv har en passende balance i forhold til på hvilken måde, på hvilke digitale platforme og i hvilket tidsrum vi er tilgængelige overfor kolleger, forældre, elever og ledelsen.

Faktum er at vi lærere arbejder mere, og at vi hyppigere er i dialog med hinanden og forældrene efter almindelig arbejdstid. Det skaber for flere af os ”work-life conflicts”, for hvornår har man så fri?. Derfor er der behov for at få lavet en eksplicit digital forventningsafstemning på skolen og i teamet, for at opnå en passende balance mellem arbejdsliv og fritid. http://www.kasperhyttel.dk/ - Et bedre digitalt arbejdsliv.

Aftal afvikling af særlige feriedage senest 1. januar 2021
Der optjenes 0,42 særlig feriedag med løn pr. måneds ansættelse, svarende til 5 dage pr. år. For ansættelsesperioder af under en måneds varighed optjenes særlige feriedage i forhold til ansættelsens længde.

Tidspunktet for afvikling af de særlige feriedage fastlægges ved aftale mellem skolen og læreren. Afvikling sker i overensstemmelse med lærerens ønsker, i det omfang det er foreneligt med tjenesten.  Læreren skal give varsel om afviklingen så tidligt som muligt.

Afvikling kan ske som enkeltdage eller som brøkdele af dage. Hvis dagene ikke er holdt eller afviklingstidspunktet ikke er fastlagt senest 1. januar, kan skolen varsle dagene afholdt med en måneds varsel.

De fleste skoler har aflyst personalets julefrokost i december, så skab noget hygge på lærerværelset og gør noget godt kollegialt for hinanden med pakkekalender og lignende.

Mange hilsner

Lykke Svarre
Kredsformand i kreds 8

Kommende begivenheder

Desværre er alt aflyst i den kommende periode – vi kan i stedet se frem til et forår sprængfyldt med kurser, arrangementer og diverse.

Vi kommer stadig gerne på besøg på din skole, fx til FSL-klub, for at snakke om det, som er relevant for jer på skolen.

  • 07-04-2021 Kredsgeneralforsamling i kreds 8. Nærmere info følger

Vigtig meddelelse

Husk at du har ret til at bære visir undervisningen

Mere info her:

https://www.fsl.dk/aktuelt/du-har-ret-til-at-bruge-visir/