Du har ret til at bruge visir

Nye retningslinjer giver lærere ret til at bære visir i undervisningen, mens skolen stadig kan forbyde brugen af mundbind

D 26. oktober 2020

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

I de nye retningslinjer, som blev offentliggjort efter statsministerens pressemøde fredag den 23. oktober, slås det fast, at du har ret til at bruge visir på skolen og i undervisningen.

Skolen må altså ikke forhindre, at du beskytter dig selv med et visir. Men skolen kan beslutte, at du ikke må bruge mundbind.

Frie Skolers Lærerforening mener, at det er en dårlig idé, at skolerne forbyder medarbejdere at bruge mundbind. Det vigtigste i øjeblikket er, at medarbejderne kan føle sig trygge og beskyttede, når de udfører deres arbejde, og hvis det er et mundbind, der skal til, bør det være en mulighed.

I øvrigt har lærere på erhvervs-, ungdoms- og videregående uddannelser ret til at bruge mundbind. Men på baggrund af en pædagogisk drøftelse i Undervisningsministeriet blev det besluttet, at lærere i grundskolen ikke skal have samme ret. Argumentet er, at eleverne skal kunne se lærerens ansigtsmimik. Men grundskolelærerne har derfor kun ret til at bruge visir.  

Det er uklart, om skolen skal stille visirer til rådighed for de lærere, som ønsker at bruge det.

Vær opmærksom på, at I kan have særlige forhold eller situationer, som nødvendiggør, at I internt drøfter behovet for brug af værnemidler, så der er sikkerhed for en effektiv forebyggelse. Hvis det er tilfældet, skal skolen stille værnemidlerne til rådighed for jer.

deltag i debatten