Mød bestyrelsen i kreds 2

Din lokale stemme i Frie Skolers Lærerforening

Rikke Friis

Kredsformand

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27 20 87 37

Pernille Rovsing

Næstformand og økonomiansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 98 83 91

Rasmus Wagner

Kommunikationsansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 20 70 21 51

Bente Sørensen

Tillidsrepræsentantansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 28 46 31

Paul Hye

Arbejdsmiljøansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 24607276

 • Netværk

  Kredsen er delt i fire geografiske netværk med hver sit netværksansvarlige kredsbestyrelsesmedlem. 

  Favrskov, Mariagerfjord, Randers: Pernille Rovsing

  Nord- og Syddjurs: Bente Sørensen

  Aarhus: Ditte Kjærulf Bækgaard

  Skanderborg, Odder, Samsø: Rasmus Wagner

Kredsbestyrelsens rolle

Bestyrelsen mødes hver måned, hvor den tilrettelægger kredsarbejdet og tager stilling til foreningens politik. 

Kredsformanden er medlem af hovedbestyrelsen, og kan bringe kredsbestyrelsens synspunkter på dagsordenen på hovedbestyrelsesmøder. 

Kredsbestyrelsen besøger også skoler i kredsen, og du kan ønsker et møde med repræsentanter fra kredsen på din skole. 

Book et møde

Kontakt kreds 2

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet