Mød bestyrelsen i kreds 2

Din lokale stemme i Frie Skolers Lærerforening

Rikke Friis

Kredsformand

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27 20 87 37

Pernille Rovsing Schulz

Næstformand og økonomiansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 98 83 91

Jens Vangsgaard Djernes

Kommunikationsansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 20 23 36 92

Bente Sørensen

Konstitueret næstformand og tillidsrepræsentantansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 28 46 31

Paul Hye

Arbejdsmiljøansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 24607276

Casper Simonsen

Økonomiansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 40 53 88 72

 • Netværk

  Kredsen er delt i fire netværk med hver sit netværksansvarlige kredsbestyrelsesmedlem. 

  Arbejdsmiljørepræsentanterne: Paul Hye

  Efterskolerne: Casper Simonsen

  Grundskolerne i Favrskov, Mariagerfjord, Randers, Nord- og Syddjurs: Jens Djernes

  Grundskolerne i Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø: Bente Sørensen

Kredsbestyrelsens rolle

Bestyrelsen mødes hver måned, hvor den tilrettelægger kredsarbejdet og tager stilling til foreningens politik. 

Kredsformanden er medlem af hovedbestyrelsen, og kan bringe kredsbestyrelsens synspunkter på dagsordenen på hovedbestyrelsesmøder. 

Kredsbestyrelsen besøger også skoler i kredsen, og du kan ønsker et møde med repræsentanter fra kredsen på din skole. 

Book et møde

Kontakt kreds 2

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet