Mød bestyrelsen i kreds 2

Din lokale stemme i Frie Skolers Lærerforening

Rikke Friis

Kredsformand

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27 20 87 37

Bente Sørensen

Næstformand

Kontaktoplysninger

Tlf.: +45 22284631

Pernille Rovsing

Økonomiansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22988391

Rasmus Wagner

Arbejdsmiljøansvarlig

Kontaktoplysninger

Tlf.: 20702151

Peter Gulager Holst

Kredsbestyrelsesmedlem

Kontaktoplysninger

Tlf.: 20 64 32 71

 • Netværk

  Kredsen er delt i fire geografiske netværk med hver sit netværksansvarlige kredsbestyrelsesmedlem. 

  Favrskov, Mariagerfjord, Randers: Pernille Rovsing

  Nord- og Syddjurs: Peter Holst Gulager

  Aarhus: Bente Sørensen

  Skanderborg, Odder, Samsø: Rasmus Wagner

Kredsbestyrelsens rolle

Bestyrelsen mødes hver måned, hvor den tilrettelægger kredsarbejdet og tager stilling til foreningens politik. 

Kredsformanden er medlem af hovedbestyrelsen, og kan bringe kredsbestyrelsens synspunkter på dagsordenen på hovedbestyrelsesmøder. 

Kredsbestyrelsen besøger også skoler i kredsen, og du kan ønsker et møde med repræsentanter fra kredsen på din skole. 

Book et møde

Kontakt kreds 2

 • Stil spørgsmål til kredsbestyrelsen
 • Kom med forslag til arrangementer
 • Anmod om et møde på din skole
 • Deltag i medlemsdemokratiet