Undervisning skal foregå online frem til og med den 28. februar

Sårbare elever og elever, som ikke kan hjemsendes, skal modtage fysisk undervisning på skolen

D 29. januar 2021

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
Corona

Undervisningsministeriet forlænger nedlukningen af skolerne. Det betyder, at de frie skoler ikke må gennemføre almindelig undervisning med fysisk fremmøde før efter den 28. februar. Eleverne skal i stedet modtage nødundervisning online.

Nedlukningen gælder alle de frie skoleformer: grundskolerne, efterskolerne, kostskolerne og højskolerne. For alle skoleformer gælder det dog, at udsatte elever og elever, som ikke kan hjemsendes, skal modtage almindelig fysisk undervisning på skolen. Denne gruppe omfatter elever, som har helt særlige pædagogisk, sociale eller behandlingskrævende behov, og elever, hvis familie bor i udlandet.

Alle folkeskolens prøver i prøveterminen december/januar er også aflyst.

Det betyder nedlukningen for dig som lærer

Den forlængede nedlukning rejser en række spørgsmål for dig som ansat, og vi forsøger at besvare de vigtigste her. Hvis du har andre spørgsmål, kan du tjekke vores spørgsmål og svar-liste om corona. Har du stadig spørgsmål, kan du sende os en mail på fsl@fsl.dk eller ringe på 87 46 91 10.

Min skoleleder har taget elever ind til fysisk undervisning, og han beder os lærere om at møde op. Jeg mener ikke, at hans beslutning er i overensstemmelse med retningslinjerne. Er det korrekt forstået, at jeg skal møde på arbejde, hvis han beder mig om det, også selv om jeg synes, at det er risikabelt og forkert?
Ja, det er korrekt forstået. Skolens ledelse har ledelsesretten og dermed også det, der hedder fortolkningsfortrinnet. Det betyder, at det er ledelsens måde at forstå bestemmelserne på, der gælder, indtil andet afgøres andetsteds. Hvis du nægter at følge ledelsens anvisninger, risikerer du at blive afskediget eller bortvist. Kontakt altid sekretariatet, hvis du overvejer ikke at følge ledelsens anvisninger.  

Min skole holder åbent, da vi har mange sårbare elever, så jeg skal på arbejde, men hvad gør jeg: Jeg har ingen pasningsmuligheder for mine børn?
Du skal drøfte problemstillingen med din leder og undersøge, om der er nogle fleksible muligheder for at tilrettelægge dit arbejde, så du samtidig kan passe dine egne børn. Afklar også, om du har omsorgsdage, særlige feriedage, udskudt forældreorlov med eller uden løn, som du kan bruge.

Du bør også gøre det klart for din leder, at du ikke har andre muligheder, og derfor afsøge mulighederne for i sidste ende at få fri uden løn.

Du skal altid kontakte Frie Skolers Lærerforening for at få en vurdering af din situation, hvis du overvejer at udeblive fra arbejdet. 

Mit barn er smittet med corona og skal blive hjemme, indtil det har været symptomfri i 48 timer//Mit barn er sendt hjem på grund af smittetilfælde i skolen/daginstitutionen. Hvad gør jeg i forhold til pasning?
I første omgang bør du tale med din skoleleder og undersøge, om det er muligt for dig at arbejde hjemme, at bytte vagt, at afspadsere eller bruge en omsorgsdag. Da hovedparten af alle lærere skal arbejde hjemmefra i øjeblikket, burde det være muligt at finde en løsning, så du også kan arbejde hjemme og passe dit barn samtidig.

Hvis det ikke er muligt at planlægge jer ud af problemerne, giver en nyligt vedtaget og forlænget lov, dig ret til 10 dage med barselsdagpenge, når du er nødt til at blive hjemme og passe dit barn på grund af corona. Loven omfatter både forældre, hvis børn er smittet, og børn, som er hjemsendt fra institution, hvor der er et smitteudbrud. 

Aftalen kort:

  • Forældre med børn til og med 13 år kan få op til 10 dage med barselsdagpenge pr barn frem til 31. marts 2021
  • Betingelserne for barselslovens ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet, skal være opfyldt
  • Det er et krav, at ingen af de samboende forældre har mulighed for hjemmearbejde, ikke har omsorgsdage eller afspadsering til rådighed
  • Hvis barnet selv er konstateret smittet med corona, skal forældrene også have brugt barnets 1. og 2. sygedag
  • Forælderen, som er hjemme, må ikke modtage løn for dagene hjemme
  • Der kan kun gives støtte til en forælder per hjemsendelsesdag 

Hvad sker der med den arbejdstid, som ligger i perioden frem til den 28. februar? Kan lederen ændre den?
Ja, lederen kan omlægge din arbejdstid. Hvis ændringen har væsentlige konsekvenser for din planlægning og din arbejdstid, skal skolens leder have en dialog med dig om ændringen og dens konsekvenser.

Omlægningen kan betyde, at en del af dine arbejdstid skubbes længere ud i foråret. Hvis du for eksempel som efterskolelærer var planlagt med mange timers tilsyn, kan ledelsen flytte den arbejdstid til senere. Du risikerer altså at få et hårdt pakket forår.

Men bemærk, at ændringerne skal respektere de gældende regler om hviletid og (især på efterskolerne og kostskolerne) fridøgn og fridage. Tilsvarende skal 11-timersreglen overholdes.

Hvis din leder omlægger din arbejdstid, vil det være en god idé, at du drøfter omlægningen med lederen, og at I så hurtigt som muligt får planlagt den tid, som nu er frigjort. Det er vigtigt at to grunde: For det første er det meget stressende at have en masse arbejdstimer, som bare ligger og truer. For det andet er det vigtigt, at timerne er planlagt, hvis du for eksempel skulle blive syg, for så ved du, hvad du er planlagt med, de dage du er syg.

Sørg også for at holde styr på dine arbejdstimer og for at løbende at orientere din ledelse om, hvad du laver, og hvor mange arbejdstimer du leverer. Det kan være afgørende, hvis du kommer i overtid.

Hvis du har spørgsmål om arbejdstidens planlægning, så tal med din tillidsrepræsentant eller – hvis du ikke er så heldig at have en – så send en mail til fsl@fsl.dk

deltag i debatten