CORONA: Find svar på de oftest stillede spørgsmål

Regeringens lukninger og genåbninger af skolerne rejser en lang række spørgsmål for dig som lærer og lønmodtager på en fri skole. Frie Skolers Lærerforenings svarer her på de mest almindelige spørgsmål.

D 10. september 2021

Corona

Der kommer løbende nye retningslinjer. Vi arbejder på at få spørgsmål/svar-listen opdateret hurtigst muligt i takt med, at der ligger mere information klar.

Senest opdateret 10. september 2021.

I grundskoler og på efterskoler mv. overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning:

 • Isolation af smittede personer med fokus på at bryde smittekæder gennem brug af fokuseret screening, test ved symptomer og effektiv smitteopsporing
 • Reduktion af dråbesmitte med fokus på ansigt-til-ansigt kontakt, hosteetikette, afstand, antal, hyppighed, varighed, luftskifte og brug af barrierer  
 • Reduktion af kontaktsmitte med fokus på håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter 
 • Coronatest og vaccination

   

  Hvilke regler gælder der for test? 

  Sundhedsmyndighederne opfordrer til test for elever, der er fyldt 9 år samt ansatte, besøgende og andre personer med tilknytning til skolen i forbindelse med fremmøde på folkeskoler og fri- og privatskoler. 

  Elever fra 9-11 år opfordres i forbindelse med fremmøde til at blive testet én gang om ugen.  

  Elever fra og med 12 år, ansatte og besøgende opfordres i forbindelse med fremmøde til at have gennemført en antigentest inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange om ugen. 

  Fra den 1. oktober 2021 vil elever fra og med 12 år, ansatte og besøgende blive opfordret til at blive testet én gang om ugen. 

   

  Hvem er undtaget fra opfordring til test? 

  Opfordring til test gælder ikke for elever, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen, der enten er under 9 år, er tidligere smittet, er vaccineret eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes. 

   

  Må børn, der er konstateret som nærkontakter til en smittet, møde i skole? 

  Ja. Børn, som er nære kontakter til en smittet i skolen eller i fritidsaktiviteter, kan undgå isolation og fortsat møde i skolen ved at blive testet hurtigst muligt (enten hurtigtest eller PCR-test) efterfulgt af PCR-test på 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.  

  Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at eleven isolerer sig fx ved husstandssmitte eller fravalg af test. Men skolen har ingen mulighed for at afvise elever, der møder frem trods opfordring til det modsatte. 

   

  Kan skolerne kræve, at jeg lader mig teste for corona?

  Den enkelte grundskole kan med henvisning til myndighedernes anbefaling kræve, at de ansatte lader sig teste. Hvis skolen ikke stiller et sådant krav, er det helt op til dig selv, om du tager en test.

  Uanset om du er ansat på en efterskole eller på en grundskole, kan du som udgangspunkt ikke nægte at lade dig teste, hvis myndighederne eller din skole kræver det.

  Frie Skolers Lærerforening vurderer, at skolerne med henvisning til den anbefaling som udgangspunkt kan kræve, at alle medarbejdere, som møder ind på skolen, bliver testet. Kravet skal stadig være skriftligt.

  Skolen skal ifølge loven sikre, at testningen foregår på betryggende vis. Frie Skolers Lærerforening mener som udgangspunkt ikke, at det er betryggende, at ansatte tester hinanden. Hvis du er i tvivl, om skolens test-tilbud er betryggende, kan du kontakte Frie Skolers Lærerforening.

  Når skolen kræver, at du som ansat lader dig teste, skal skolen afholde alle relevante udgifter i forbindelse med testen, og den tid, du bruger på testen, medregnes i din arbejdstid. Det gælder også, hvis der er langt til testcentret, eller hvis du kun kan blive testet uden for normal arbejdstid.

   

  Kan skolen kræve, at jeg fremviser dokumentation for test?

  Har du fået pålagt en test, skal du oplyse din arbejdsgiver om resultatet af testen, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har samtidig krav på at få vide, hvornår testen er foretaget. 

  Hvis din arbejdsgiver forlanger det, skal du dokumentere over for din arbejdsgiver, om testresultatet er positivt eller negativt. Hvis du skal dokumentere testresultatet over for din arbejdsgiver, kan det ske ved at fremvise den i elektronisk form, og har du ikke resultatet elektronisk, kan det videregives ved eksempelvis en tro- og loveerklæring. 

   

  Kan jeg nægte at lade mig teste, hvis skolen kræver det?

  Nej, det kan du som udgangspunkt ikke. Der kan være ganske særlige omstændigheder omkring dig, som betyder, at du kan undslå dig en test. For eksempel hvis du får en lægeerklæring på, at du ikke vil kunne klare en test. Eller hvis skolens tilbud ikke er tilstrækkeligt trygt og sikkert. 

  Men generelt lyder rådet: Hvis skolen kræver, at du bliver testet, skal du lade dig teste.

  Hvis du overvejer ikke at efterleve testkravet fra skolens ledelse, bør du altid først have rådført dig med en af sekretariatets konsulenter. Du kan skrive til os på fsl@fsl.dk eller ringe på 87 46 91 10 i telefonernes åbningstid.

   

  Kan jeg slippe for en coronatest?

  Hvis skolen eller myndighederne kræver, at du tager en test, kan du kun i ganske særlige tilfælde undlade at følge kravet. Du kan blive undtaget for testkravet:  

  • hvis din læge bekræfter, at du af medicinske årsager ikke bør tage en test 
  • hvis din læge bekræfter, at du på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en test 
  • hvis du kan dokumentere, at du inden for de seneste 8 måneder har været testet positiv 
  • Hvis du kan dokumentere, at du er påbegyndt et vaccinationsforløb med covid-19 for mere end 14 dage siden og højst 42 dage efter første dosis 
  • Hvis du kan dokumentere, at du er færdigvaccineret for mere end 14 dage siden. 

  Hvem bestemmer, om vi som lærere skal lade os teste for corona? Er det ledelsen?

  Ja, skolen har også i denne situation fortolkningsfortrinnet. Så det er skolens ledelse, som bestemmer, om det er et krav hos jer.

   

  Hvem dækker udgifterne, når jeg skal testes for corona?

  Hvis skolen kræver, at du bliver testet, skal skolen dække alle relevante udgifter i forbindelse med din test. Og den tid, du bruger på at blive testet, medregnes som arbejdstid, uanset hvor langt du har til teststedet, og uanset hvornår på dagen testen gennemføres. Vær her også opmærksom på overtid, ulempegodtgørelse mv.

  Men det er kun, hvis skolen kræver det, at test er arbejdstid. Hvis du frivilligt lader dig teste, har du ikke krav på betaling fra din arbejdsgiver.

   

  Hvad gør man, hvis man er testet positiv?

  Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

   

  Skal jeg køre med elever, som er testet positive?

  Nej, det skal du ikke. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har nu bekræftet, at det ikke er din opgave som lærer at køre elever, der er testet positive ved en kviktest, til et testcenter, hvor de kan få taget en opfølgende og mere pålidelig pcr-test. 
   
  Styrelsen skriver i brevet, som også er sendt til Efterskoleforeningen, at forældre eller nære relationer i stedet kan stå for transporten til testcenteret. 
  Samtidig understreger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at elever, der er testet positive med en kviktest, har lov til at blive på skolen, indtil de modtager svaret på deres pcr-test. Eleverne skal i selvisolation, skriver styrelsen og understreger, at efterskolerne skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, når elever er testet positive. 
   
  Hvis du bliver pålagt at køre en positiv-testet elev til testcentret, bør du straks kontakte din tillidsrepræsentant eller Frie Skolers Lærerforenings sekretariat. Skolens ledelse kan ikke pålægge dig at udføre opgaven. Men hvis den gør det alligevel, må du ikke nægte at udføre orden. Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser. 

   

  Er det en privatsag, om man vil fortælle, om man vaccineret eller ej?

  Du er som udgangspunkt ikke forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver, om du er vaccineret mod corona eller ej. Der kan dog være helt konkrete særlige situationer, hvor ledelsen er i sin gode ret til at spørge og få et korrekt svar. Kontakt sekretariatet, hvis du er i tvivl. 

  Eleverne har som udgangspunkt heller ikke pligt til at oplyse, om de er vaccineret. 

   

  Jeg er ikke vaccineret. Kan skolen trække mig i løn, hvis jeg bliver syg med corona?  

  Nej. Hvis du er syg, har du ret til fravær med sædvanlig løn. 

 • Grundskoler

  Hvilke afstandskrav gælder?

  Alle aktiviteter, der forbundet med skoler på BUVM’s område, er undtaget fra afstandskravet. 

  Personer i risikogruppen skal dog fortsat holde 2 meter til både elever og kolleger. 

  Der tages særligt hensyn til personale, der kan være i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19, i tilrettelæggelse af den enkeltes arbejde og fx indretning af arbejdspladsen. 

   

  Hvad skal der gøres, inden skolen sender elever på lejrskole? 

  Ved planlægning af en tur med overnatning i Danmark eller udlandet er det vigtigt, at de ansvarlige forbereder turen grundigt og ansvarligt. Som en del af forberedelsen bør skolen lave en risikovurdering og en beredskabsplan for de forskellige scenarier, der kan opstå, hvis en deltager bliver smittet eller testes positiv. Ved rejser uden for Danmark er det vigtigt, at skolen kender reglerne om for eksempel selvisolation i destinationslandet.  

  Det skal også sikres, at det er let for deltagerne at følge de smitteforebyggende råd, herunder:   

  • at der gives information til deltagerne/forældre, der beskriver smitteforebyggende anbefalinger på destinationen og de lande, man rejser igennem, herunder at man ikke skal møde op ved symptomer på sygdom.   
  • at der bør foreligge en plan for håndtering af personer, som får symptomer på turen, samt deres nære kontakter. Der bør desuden være en plan for selvisolation, indtil personerne kan komme hjem eller overdrages i forældrenes varetægt.  
  • at skolen sikrer elever og lærere mulighed for test på destinationen. 
  • at skolen følger Udenrigsministeriets vejledninger for rejser i udlandet 
  • at skolen følger rejsedestinationens regler, herunder vejledninger for isolation af smittede. 
  • aftale om eventuel transport af smittede elever/ansatte. Skolen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev, der er testet positiv ved PCR-test, hjem. Det gælder også, hvis læreren er vaccineret.  Der må ikke benyttes offentlig transport. Destinationen kan også have regler, der forhindrer, at smittede må transporteres. 
 • Risikogrupper

  Vær opmærksom på, at der fortsat kan være kolleger, der er i øget risiko. Det kan være gravide indtil 14 dage efter sidste vaccination eller personer, hvor vaccinationen ikke virker pga. immumdæmpende medicin, kræftbehandling m.m.

   

  Jeg er i risikogruppen. Har jeg så ret til som ansat at blive hjemme for at beskytte mig selv?

  Fra d. 20. maj 2020 til d. 31. august 2021 har muligvis haft ret til at blive hjemme fra arbejde, hvis du er i en af de risikogrupper, som Sundhedsstyrelsen har identificeret. Det samme gælder, hvis du deler husstand og er i familie med en person i risikogruppen. Denne ordning er udløbet den 31. August 2021.  

  • Hvis du var omfattet af denne ordning og fortsat har brug for at blive hjemme, skal du kontakte sekretariatet.

   

  Jeg er i risikogruppen, hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis du er utryg ved at møde op på skolen og mener, at du er i risikogruppen, skal du kontakte din læge. Det er lægen, som ud fra en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering afgør, om du skal møde på arbejde, eller om du skal blive hjemme.

  Hvis lægen afgør, at du skal blive hjemme, skal du kontakte skolen og aftale, hvilke muligheder der er for hjemmearbejde eller omplacering til opgaver uden personkontakt. Du skal kunne fremvise en lægeerklæring, hvis skolen ønsker det.

  Hvis skolen ikke kan finde en løsning, hvor du kan arbejde hjemme eller undgår personkontakt, skal du straks kontakte Frie Skolers Lærerforening. Du må ikke blive væk fra arbejde alene på lægens råd og anbefaling.

   

  Min ægtefælle eller mit barn er i en af risikogrupperne, hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis man bor sammen med en person i øget risiko, for eksempel en partner eller et barn, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man skærper opmærksomheden på at følge de generelle råd i forhold til at begrænse smittespredning.

  Bor man sammen med en person, der er i øget risiko, kan man i udgangspunktet godt gå på arbejde.

  I de tilfælde, hvor der pga. særlige forhold alligevel kan være behov for omplacering eller hjemmearbejde, anbefales det, at du og din leder i fællesskab drøfter, hvad der kan lade sig gøre.

  Hvis du er i tvivl, bør du kontakte din læge.

   

  Jeg er i risikogruppen/har en i husstanden i risikogruppen og har talt med min læge. Lægen vurderer, at der ikke er noget sundhedsfagligt til hinder for, at jeg møder fysisk ind på skolen, men jeg er stadig bekymret. Hvad gør jeg?

  Du skal kontakte din skoleleder og undersøge, om der er mulighed for at blive omplaceret til opgaver uden personkontakt, eller om du arbejder hjemmefra. Selv om lægen siger, at du godt kan komme på skolen, må skolelederen gerne tage hensyn til dig og din bekymring og finde en løsning, så du kan arbejde uden at komme på skolen.

  Hvis der ikke kan findes en sådan løsning, så må du møde ind på arbejde og sørge for at overholde alle forholdsregler omkring afstand, rengøring osv. Skolerne er blevet pålagt en række tiltag, der betyder, at smitterisikoen ikke vurderes til at være større i skoler, end den er i det omgivende samfund. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ikke uden lægelig dokumentation kan blive hjemme. Du skal tænke på det på samme måde, som hvis der var tale om sygdom: Her kan du heller ikke undlade at møde på arbejde, hvis lægen ikke er enig i med dig i, at du er syg. Hvis du alligevel vælger ikke at møde ind på arbejde, kan du risikere at blive afskediget eller bortvist. Kontakt altid sekretariatet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan blive hjemme eller ej.

   

  Hvordan skal jeg som gravid forholde mig til afstand og begrænset fysisk kontakt? 

  Mange gravide lærere oplever, at det er meget vanskeligt eller ligefrem umuligt at overholde afstandskravet på to meter til eleverne i undervisningen. Det gælder både i opgaveløsningen, når elever skal trøstes eller ved konflikthåndtering.

  Som gravid er du i risikogruppe, og skolen har derfor pligt til at sikre dit arbejdsmiljø.

  Det betyder, at dit arbejde skal indrettes, så du kan overholde generelle råd om hygiejne og minimum to meters afstand til eleverne. Afstandskravet gælder fortsat for alle, der er i risikogruppe og ikke er færdigvaccineret.

  Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du kontakte din egen læge, som kan lave en konkret vurdering af dit arbejdsmiljø.

  Arbejdsmedicinsk Klinik har i flere omgange afgjort, at gravide er i øget risikogruppe i forhold til Covid-19, og at lærere skal omplaceres eller fraværsmeldes, hvis ikke afstandskravet på to meter kan overholdes.

  Derfor er mange gravide lærere under pandemien blevet helt eller delvist fraværsmeldt i uge 28+0 efter barselslovens §6 stk. 2. Når du fraværsmeldes på denne måde, har du krav på sædvanlig løn, og skolen får refusion fra første fraværsdag.

   

 • Overholdelse af retningslinjer

   

  Jeg har et sommerhus i udlandet. Der sker vel ikke noget ved at holde sommerferie der? 

  Der er to elementer du skal være opmærksom på hvis du vil rejse: Udenrigsministeriets rejsevejledninger og det pågældende lands indrejserestriktioner. 

  Rejsevejledningerne vil blive opdateret hver fredag, så det er vigtigt at holde sig orienteret om landet/regionen på Udenrigsministeriets hjemmeside.  

  Du skal også huske at tjekke de enkelte landes egne restriktioner, så du ikke bliver overrasket over at skulle i 10 dages karantæne ved indrejsen. 

  Hvad sker der, hvis jeg tager på ferie til et område, hvor myndighederne har frarådet at tage hen? 

  Hvis du mod myndighedernes anvisning tager på ferie i et område, hvor der er smittefare (de orange og røde områder i Udenrigsministeriets rejsevejledning), så vil din arbejdsgiver kunne kræve, at du følger myndighedernes anbefalinger om at blive hjemme, og du vil i den situation ikke have ret til løn eller andre ydelser under dit fravær. Endvidere bringer du dig i risiko for, at det kan blive opfattet som misligholdelse af dit ansættelsesforhold, der kan begrunde en opsigelse eller bortvisning. Derfor er det vigtigt at følge myndighedernes anvisninger.   

  Der er så mange, der taler om, hvad man må, og hvad man ikke må. Hvor er det egentlig, at jeg helt præcis kan blive klogere på, hvilke sundhedsmæssige retningslinjer der gælder på min skole? 

  Det er Sundhedsstyrelsen, der udstikker retningslinjerne - både de generelle og de mere specifikke, som gælder på konkrete arbejdspladser.  Du kan se de seneste generelle sundhedsmæssige retningslinjer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/da/corona og på Undervisningsministeriets www.uvm.dk/corona 

  Min skoleleder efterlever ikke Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og derfor har jeg flere gange lyst til at nægte at gøre det, lederen kræver af os. Det er vel ok, ik’? 

  Nej, det må du ikke. Skolen har ledelsesretten og dermed også det, der hedder fortolkningsfortrinnet. Det betyder, at det er ledelsens måde at forstå og administrere bestemmelserne på, der gælder, indtil en højere myndighed (ministeriet, arbejdstilsynet, arbejdsretten eller lignende) træffer en anden beslutning. 

  Hvis du nægter at følge ledelsens anvisninger, risikerer du at blive afskediget eller bortvist. 

  Der kan være situationer, hvor skolens ledelse ikke lever op til myndighedernes regler og anbefalinger. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, og I kan sammen gøre skolen opmærksom på problemerne. I er også velkomne til at kontakte sekretariatet, som kan hjælpe jer med at kontakte ministeriet eller Arbejdstilsynet. 

  Men selv om du synes, at skolen administrer forkert, skal du følge ledelsens anvisninger. Du kan så samtidig kontakte Frie Skolers Lærerforening, din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentanten. 

 • Arbejdsopgaver

  Sådan håndteres elever, der er smittet (gælder også på lejrskoler) 

  Elever med symptomer og elever, der er konstateret positive med corona, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Indtil forældrene kommer, skal eleven holdes isoleret på skolen. 

  Det fremgår klart af de udstukne retningslinjer, at skolen skal stille værnemidler til rådighed for medarbejdere, som tilser en syg eller smittet elev, der venter på at blive hentet hjem.  

  Det er vigtigt at understrege, at sygepleje og -behandling ikke er lærerarbejde. Tilsyn med elever på en efterskole/lejrskole er derimod en naturlig del af lærernes arbejde, og det gælder også, hvis en elev er syg. Dermed kan lærerne godt i særlige tilfælde blive pålagt at føre tilsyn med en elev, som er smittet med corona eller har coronasymptomer, indtil eleven kan hentes hjem. 

  Hvis en smittet elev eller en elev med symptomer ikke kan hentes hjem fra fx en lejrskole, skal skolen sikre, at eleven isoleres på destinationen. I den situation kan lærere blive pålagt at føre tilsyn med eleven. Dette kan for eksempel indebære, at læreren skal følge op på elevens trivsel, sørge for at eleven får mad og drikke og sikre, at eleven følger de på stedet gældende regler for selvisolation. Læreren bør løbende tilse eleven og forhøre sig om elevens tilstand. Hvis læreren er bekymret, er det vigtigt at involvere ledelsen, der har det endelige ansvar for, hvordan situationen håndteres. 

  Under tilsynet bør læreren hele tiden holde to meters afstand, både lærer og elev bør bruge mundbind, og eleven skal selv sørge for rengøring af området, hvor han eller hun er isoleret. Skolen skal stille de nødvendige værnemidler til rådighed og sikre, at smittede eller potentielt smittede elever overholder reglerne om selvisolation og hygiejne. Hvis skolen ikke har sådanne værnemidler, bør du gå til din arbejdsmiljørepræsentant eller ledelse med din bekymring. Insisterer skolen på, at du skal tilse eleven uden værnemidler, bør du straks kontakte sekretariatet. 

  Ministeriet understreger, at hvis en elev bliver så syg, at vedkommende skal ses af en læge, ”… skal efterskolen kontakte almen praksis eller lægevagten/1813 uden for almindelig praksis’ åbningstid”. 

  Vær i den forbindelse særlig opmærksom på, at det ikke er lærernes ansvar at vurdere, hvor syg en elev er. Det har lærerne ikke de sundhedsfaglige forudsætninger for. 

  Frie Skolers Lærerforening anbefaler, at I på skolerne er opmærksomme på, om grænsen mellem lærerarbejde, tilsyn og sygepleje trækkes det rigtige sted. Kontakt Frie Skolers Lærerforening, hvis du er i tvivl, om det, I bliver pålagt, er lærerarbejde eller ej. 

  Det vil samtidig være en rigtig god idé, at I på skolerne laver en beredskabsplan og aftaler, hvordan I håndterer de forskellige situationer, hvis de måtte opstå. 

   

  Transport af elever, der er testet positive  

  Skolen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre med en elev, der er testet positiv. Det gælder også, selvom læreren er vaccineret. Der må ikke benyttes offentlig transport.  

   

  Hvordan skal efterskoler og kostskoler forholde sig i tilfælde af, at en elev testes positiv ved hurtigtest på skolen? 

  Skolen skal følge sundhedsmyndighedernes vejledning i tilfælde af, at en elev testes positiv. 

  Ved et positivt resultat fra selvpodning under supervision er udgangspunktet, at eleven kan blive på skolen, indtil vedkommende er testet positiv via en PCR-test. Og selvfølgelig også efter et negativt resultat fra en PCR-test. 

  Skolen skal dog sikre, at eleven kan selvisolere sig på skolen, indtil eleven kan blive testet med en PCR-test. 

  Skolen skal endvidere nøje påse, at eleven faktisk selvisolerer sig efter skolens anvisninger herom, eller i modsat fald sørge for, at eleven straks bortvises fra fysisk tilstedeværelse på skolen og bliver afhentet af forældrene eller andre, som forældrene har bemyndiget hertil. 

  Skolen kan ikke pålægge sine medarbejdere at køre en elev, der er testet positiv ved en test på skolen, til PCR-test eller hjem. Kørsel af elever til en PCR-test kan eksempelvis foretages af forældre eller nære relationer. 

   

  Skal jeg fortælle min arbejdsgiver, om jeg er vaccineret? 

  Du er som udgangspunkt ikke forpligtet til at fortælle din arbejdsgiver, om du er vaccineret mod corona eller ej. Der kan dog være helt konkrete særlige situationer, hvor ledelsen er i sin gode ret til at spørge og få et korrekt svar. Kontakt sekretariatet, hvis du er i tvivl. 

  Eleverne har som udgangspunkt heller ikke pligt til at oplyse, om de er vaccineret. 

 • Arbejdstid - grundskoler

  Hvad sker der med min arbejdstid i dette skoleår? Kan lederen ændre den?

  Ja, lederen kan omlægge din arbejdstid. Hvis ændringen har væsentlige konsekvenser for din planlægning og din arbejdstid, skal skolens leder have en dialog med dig om ændringen og dens konsekvenser.

  Omlægningen af din arbejdstid kan skyldes at lejrskolen musicalen og m.m. aflyses

  Hvis din leder omlægger din arbejdstid, vil det være en god idé, at du drøfter omlægningen med lederen, og at I så hurtigt som muligt får planlagt den tid, som nu er frigjort. Det er vigtigt at to grunde: For det første er det meget stressende at have en masse arbejdstimer, som bare ligger og truer. For det andet er det vigtigt, at timerne er planlagt, hvis du for eksempel skulle blive syg, for så ved du, hvad du er planlagt med, de dage du er syg.

  Sørg også for at holde styr på dine arbejdstimer og for at løbende at orientere din ledelse om, hvad du laver, og hvor mange arbejdstimer du leverer. Det kan være afgørende, hvis du kommer i overtid.

  Hvis du har spørgsmål om arbejdstidens planlægning, så tal med din tillidsrepræsentant eller – hvis du ikke er så heldig at have en – så send en mail til fsl@fsl.dk

   

  Jeg arbejder på en grundskole, og normalt slutter min undervisning senest kl. 15. I forbindelse med de særlige foranstaltninger har skolen besluttet at dele skoledagen i to, så jeg nu nogle dage skal undervise de store elever fra kl. 14-19. Er det ok?

  Der er ikke noget til hinder for, at skolen planlægger dig på dén måde. Du skal dog være opmærksom på, at du for arbejde udført i tidsrummet fra kl. 17-06 har krav på en ulempegodtgørelse svarende til et tillæg på 25 procent af din nettotimeløn inklusive faste tillæg. Godtgørelsen kan efter aftale med dig og ledelsen konverteres til afspadsering.

  Vær opmærksom på, at du også har krav på ulempegodtgørelsen, hvis du bliver bedt om at arbejde på en helligdag eller i en weekend. For hver time du arbejder på en helligdag eller i en weekend, skal du herudover have en kompensation for at få inddraget en fridag. Kompensationen udgør timerne plus et tillæg på 50 procent for hver time. Timerne kan godtgøres som udbetaling eller afspadsering.

 • Arbejdstid - efterskoler

  Hvad sker der med den min arbejdstid i dette skoleår? Kan lederen ændre den?

  Ja, lederen kan omlægge din arbejdstid. Hvis ændringen har væsentlige konsekvenser for din planlægning og din arbejdstid, skal skolens leder have en dialog med dig om ændringen og dens konsekvenser.

  Omlægningen kan betyde, at en del af din arbejdstid skubbes længere ud i foråret. Hvis du for eksempel som efterskolelærer var planlagt med mange timers tilsyn i januar-ugerne, kan ledelsen flytte den arbejdstid til senere. Du risikerer altså at få et hårdt pakket forår.

  Men bemærk, at ændringerne skal respektere de gældende regler om hviletid og (især på efterskolerne og kostskolerne) fridøgn og fridage. Tilsvarende skal 11-timersreglen overholdes.

  Hvis din leder omlægger din arbejdstid, vil det være en god idé, at du drøfter omlægningen med lederen, og at I så hurtigt som muligt får planlagt den tid, som nu er frigjort. Det er vigtigt at to grunde: For det første er det meget stressende at have en masse arbejdstimer, som bare ligger og truer. For det andet er det vigtigt, at timerne er planlagt, hvis du for eksempel skulle blive syg, for så ved du, hvad du er planlagt med, de dage du er syg.

  Sørg også for at holde styr på dine arbejdstimer og for at løbende at orientere din ledelse om, hvad du laver, og hvor mange arbejdstimer du leverer. Det kan være afgørende, hvis du kommer i overtid.

  Hvis du har spørgsmål om arbejdstidens planlægning, så tal med din tillidsrepræsentant eller – hvis du ikke er så heldig at have en – så send en mail til fsl@fsl.dk.

   

  Jeg kan allerede nu se, at med den plan, der er lavet for resten af skoleåret, kommer jeg til at få overtid. Er jeg forpligtet til på denne måde at påtage mig overarbejde?

  Ja, det ligger som en forudsætning i overenskomsten, at du som udgangspunkt ikke kan sige nej til pålagt overarbejde. Men det er vigtigt, at du gør ledelsen opmærksom på, at ændringen betyder, at du vil få overtid. Ellers risikerer du, at skolens ledelse ikke anerkender overtiden, når skoleåret er slut, og din arbejdstid skal gøres op. Hvis du synes, at det er svært at tage problemstillingen op over for din leder, kan du tale med din tillidsrepræsentant.

  Bemærk også, at det overarbejde, du bliver planlagt med, ikke må være i strid med hviletidsbestemmelser, fridøgns- og fridagsbestemmelser mv. De skal overholdes, også i denne særlige situation. Det betyder for eksempel, at hvis du underviser om aftenen, skal du have en hvileperiode, inden du kan møde ind igen. Hvileperioden skal være på mindst 11 timer, medmindre du arbejder på en efterskole, hvor der kan være lavet lokalaftale om, at hvileperioden kan nedsættes til otte timer op til 40 gange om året. Kontakt sekretariatet, hvis du oplever en planlægning, som ikke tager hensyn til dig og dit arbejdsmiljø.

 • Sygdom/smitte

  Hvad gør man, hvis man er testet positiv?

  Hvis du testes positiv, skal du følge sundhedsmyndighedernes anbefalingerDu kan læse mere her: 

  Som smittet har du ret til løn under sygdom.

   

  Jeg er forkølet, hoster og har måske coronavirus, men jeg er bekymret for, at min leder synes, at jeg er lidt for forsigtig. Jeg er derfor usikker på, om jeg skal sygemelde mig til skolen?

  Det er vigtigt, at du som normalt orienterer skolen om sygefravær. Skolen skal vide, om det indebærer en smitterisiko, hvis du møder op på skolen.

  Normalt har du ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver om, hvad du fejler. Myndighederne anbefaler imidlertid, at du oplyser din arbejdsgiver om, at du kan være eller er smittet med coronavirus, så arbejdsgiveren kan tage de nødvendige skridt for at forhindre yderligere spredning af sygdommen. Denne anbefaling opfordrer Frie Skolers Lærerforening dig til at følge.

  Vi anbefaler, at du drøfter din usikkerhed med lederen, så skolen kan tage højde for situationen og forhindre spredningen af sygdommen. Sundhedsmyndighederne opfordrer generelt lederne til at sende medarbejdere hjem, hvis de viser tegn på sygdom.

  Hvis du fortsat er i tvivl, kan du altid kontakte Frie Skolers Lærerforening på fsl@fsl.dk eller på telefon 8746 9110.

   

  Hvis jeg får corona på jobbet, bliver det så anerkendt som en arbejdsskade?

  Af en vejledning fra Beskæftigelsesministeriet fremgår det, at corona kan anerkendes som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Det er dog en betingelse, at du er testet positiv for corona, og at du kan sandsynliggøre, at sygdommen skyldes arbejdet.

  Det kan være svært at sandsynliggøre, at du er blevet smittet på skolen og ikke alle mulige andre steder.

  Men hvis du har en mistanke om, at du er blevet smittet på jobbet, bør du forsøge at få det anmeldt og anerkendt som en arbejdsskade. I den forbindelse er det vigtigt, at du er omhyggelig med at huske tilbage på, om du inden for de seneste uger har været udsat for spyt, host på nært hold eller nys og opkast på din arbejdsplads.

  Hvis du gerne vil være på forkant med situationen, kan du, hvis en elev eller en kollega kommer til at spytte, nyse eller hoste på dig, skrive tid, sted og omstændigheder ned. Det kan gøre det lettere at få anerkendt din sag, hvis det senere viser sig, at du faktisk blev smittet.

  Hvis du har spørgsmål omkring anmeldelse af corona som arbejdsskade, kan du kontakte Frie Skolers Lærerforening.

   

  Jeg arbejder på en efterskole. Hvad nu, hvis en elev bliver smittet og ikke kan hentes lige med det samme – risikerer jeg så at skulle føre tilsyn med en smittet elev?

  Elever med symptomer og elever, der er konstateret positive med corona, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Indtil forældrene kommer, skal eleven holdes isoleret på skolen.

  Det fremgår klart af de udstukne retningslinjer, at skolen skal stille værnemidler til rådighed for medarbejdere, som tilser en syg eller smittet elev, der venter på at blive hentet hjem. Hvis skolen ikke har sådanne værnemidler, eller du ikke kan holde den fornødne afstand, bør du gå til din arbejdsmiljørepræsentant eller ledelse med din bekymring. Insisterer skolen på, at du skal tilse eleven uden værnemidler, bør du straks kontakte sekretariatet.

  • Læs mere her, hvis du arbejder på en efterskole:

   Frie Skolers Lærerforening har været i dialog med Børne- og Undervisningsministeriet for at få præciseret, hvordan skolerne skal håndtere potentielt corona-smittede elever på efterskolen, og hvordan det påvirker lærernes arbejde.

   Det er vigtigt at understrege, at sygepleje og -behandling ikke er lærerarbejde. Tilsyn med efterskoleelever er derimod en naturlig del af lærernes arbejde, og det gælder også, hvis en elev er syg. Dermed kan du som lærer godt i særlige tilfælde blive pålagt at føre tilsyn med en elev, som er smittet med corona eller har coronasymptomer, indtil eleven kan hentes hjem.

   Hvis en smittet elev eller en elev med symptomer ikke kan hentes hjem, skal skolen sikre, at eleven isoleres på skolen. I den situation kan efterskolelærere blive pålagt ”… at føre tilsyn med eleven. Dette kan for eksempel indebære at følge op på elevens trivsel, sørge for at eleven får mad og drikke og sikre, at eleven følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for selvisolation”, skriver ministeriet og fortsætter: ”Læreren bør løbende tilse eleven og forhøre sig om elevens tilstand”.

   Under tilsynet bør læreren hele tiden holde to meters afstand, både lærer og elev bør bruge mundbind, og eleven skal selv sørge for rengøring af området, hvor han eller hun er isoleret. Skolen skal stille de nødvendige værnemidler til rådighed og sikre, at smittede eller potentielt smittede elever overholder reglerne om selvisolation og hygiejne. Hvis skolen ikke har sådanne værnemidler, bør du gå til din arbejdsmiljørepræsentant eller ledelse med din bekymring. Insisterer skolen på, at du skal tilse eleven uden værnemidler, bør du straks kontakte sekretariatet.

   Ministeriet understreger, at hvis en elev bliver så syg, at vedkommende skal ses af en læge, ”… skal efterskolen kontakte almen praksis eller lægevagten/1813 uden for almindelig praksis’ åbningstid”.

   Vær i den forbindelse særlig opmærksom på, at det ikke er lærernes ansvar at vurdere, hvor syg en elev er. Det har lærerne ikke de sundhedsfaglige forudsætninger for.

   Frie Skolers Lærerforening anbefaler, at I på skolerne er opmærksomme på, om grænsen mellem lærerarbejde, tilsyn og sygepleje trækkes det rigtige sted. Kontakt Frie Skolers Lærerforening, hvis du er i tvivl, om det, I bliver pålagt, er lærerarbejde eller ej.

   Det vil samtidig være en rigtig god idé, at I på skolerne laver en beredskabsplan og aftaler, hvordan I håndterer de forskellige situationer, hvis de måtte opstå.

   Forebyggende medicinering af elever er ikke omfattet af overenskomsten for lærerarbejde. Det samme gælder syge- og sundhedspleje i forbindelse med for eksempel corona. Du kan derfor ikke blive pålagt at udføre disse opgaver. Hvis du er tryg ved det, kan du påtage dig opgaverne frivilligt.

   Du kan læse mere her: fsl.dk/radgivning/find-svar/ansaettelse/medicinering-og-sundhedspleje/ 

   Her kan du blandt andet læse, hvad du bør få på skrift, inden du eventuelt påtager dig opgaver med medicinering og pleje frivilligt.
 • Barsel og pasning af egne børn

   

  Mit barn er smittet med corona og skal blive hjemme, indtil det har været symptomfri i 48 timer. Hvad gør jeg i forhold til pasning? 

  Der er forskellige scenarier: 

  Hvis sundhedsmyndighederne eller en læge beder dig om at gå i isolation, er du stillet på samme måde som ved egen sygdom. Du skal være opmærksom på, at hvis du er færdigvaccineret, bliver du sandsynligvis ikke selv bedt om at gå i selvisolation.  

  Hvis du skal i isolation betyder det, at du har ret til samme betaling som ved andre former for sygdom jf. din overenskomst, lovgivning eller ansættelseskontrakt. 

  Hvis arbejdsgiveren hjemsender dig, har du ret til løn under fraværet. Hvis arbejdsgiveren uanset dette anmoder dig om at møde, skal du kontakte sundhedsmyndighederne og/eller din fagforening.  

  Hvis du er færdigvaccineret og skal møde på arbejde og har et pasningsbehov, kan du anvende barnets 1. og 2. sygedag, omsorgsdage, særlige feriedage, omlagt tjeneste og i sidste ende købe dig fri.  

  Medarbejder og Kompetencestyrelsen opfordrer til, at arbejdsgiver imødekommer ønsker fra medarbejderen og at afvikle optjent frihed eller omsorgsdage. Arbejdsgiveren kan endvidere beslutte, at der godskrives timer, som ikke er præsteret. 

   

  Mit barn er sygt, og jeg har brugt barnets 1. og 2. sygedag. Det bliver et problem for mig at møde på arbejde, da hun skal være symptomfri i 48 timer, inden vi må benytte institutionen. Jeg har ingen andre til at passe mit barn. Hvad skal jeg stille op?

  Du skal drøfte problemstillingen med din leder og undersøge, om der er nogle fleksible muligheder for at tilrettelægge dit arbejde, så du samtidig kan passe dit barn. Afklar også, om du har omsorgsdage, særlige feriedage, udskudt forældreorlov med eller uden løn du kan bruge.

  Du bør også gøre det klart for din leder, at du ikke har andre muligheder og derfor afsøge mulighederne for i sidste ende at få fri uden løn. Undervisningsministeriet skriver, at hvis et barn på baggrund af konkret vurdering skal blive hjemme af sundhedsmæssige årsager, kan man som forælder være nødt til selv at passe barnet og udeblive fra arbejde. Som udgangspunkt vil det i en sådan situation ikke være sagligt at afskedige den ansatte, men den ansatte har ikke krav på løn.

  Du skal altid kontakte Frie Skolers Lærerforening for at få en vurdering af din situation, inden du eventuelt udebliver fra arbejdet.

   

 • Ledig

  Jeg er ledig og er i tvivl om de forpligtelser, jeg har?

  Du skal holde dig opdateret på Lærernes a-kasses hjemmeside, www.laka.dk eller den a-kasse, som du er medlem af. Der er indført særregler i forbindelse med coronavirussen. Jobcentrene er delvist lukket ned i en periode. Hvis du er i tvivl, opfordrer de til, at du mailer dine spørgsmål. Adressen finder du på deres hjemmeside.

Fandt du ikke dit svar?

Hvis du har spørgmål, kan du kontakt os som normalt. 

Åbningtider:

 • Man-Tors: 9.30-15.30
 • Fre: 12.00-14.30

deltag i debatten