Uffe Rostrup efter den nye overenskomstaftale: "Som lærere har vi lidt mere at være glade for"

Det er en vedligeholdelsesoverenskomst, parterne på det offentlige arbejdsmarked nikkede til søndag den 7. februar 2021

D 8. februar 2021

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef
OK21

»Du kommer ikke til at se mig sidde oppe i Rytterstatuen og svinge begejstret med foreningens røde fane«, siger Uffe Rostrup.

Men helt i kulkælderen er han heller ikke, efter at han søndag læste det aftalepapir, som blev resultatet af de centrale forhandlinger på det offentlige arbejdsmarked.

Parterne – CFU og Skatteministeriet – enedes om et 91 sider langt skriv. Men der er flere ord end penge og forbedringer i papiret, erkender Uffe Rostrup:

»Det er en vedligeholdelsesoverenskomst, som blev til under ekstremt svære vilkår. Reallønnen sikres. Reguleringsordningen er intakt. Kompetencefonden fortsætter. Og så er der nogle forbedringer på seniorområdet. Men de store landvindinger er det svært at øjne«.

Men, fortsætter foreningens formand, for lærerne på de frie skoler er resultatet langt mere værdifuldt end det er for nogen andre grupper:

»Den nye arbejdstidsaftale indgår som en del af det centrale forhandlingsresultat, og den aftale er ikke bare tålelig – den er god, virkelig god«, siger Uffe Rostrup.

Han er også glad for de forbedringer, der er på seniorområdet.

»Det er en udmærket begyndelse. Og jeg er glad for, at vi har taget hul på den udfordring. Og – igen – på vores område er det meget fornuftigt, da arbejdstidsaftalen samtidig sikrer os retten til at arbejde 175 timer mindre på årsbasis. Det er godt nok noget, vi selv skal betale, men retten til reduceret arbejdstid er der, og mange andre faggrupper ville give deres højre arm for den ret«, siger han.

På minussiden tæller det til gengæld, at der ikke er sat en krone af til organisationsforhandlingerne, som går i gang efter Valentinsdag:

»Det bliver svært at komme igennem med vores ønske om et femte løntrin og om at få børnehaveklasselederne over på lærervilkår. Når der ikke er penge til forhandlingerne, skal vi tage midlerne fra noget, vi har i forvejen, og det er ikke nemt«, siger han.

Når organisationsforhandlingerne er afsluttet, skal medlemmerne stemme om det samlede resultat. Inden resultatet bliver sendt til afstemning vil Frie Skolers Lærerforening gennemføre en informationskampagne, så medlemmerne ved, hvad de skal stemme om, og så stemmeprocenten – forhåbentlig - bliver høj.

Nedenfor kan du læse nogle af de konkrete resultater fra det centrale aftalepapir

Bemærk: Uffe Rostrup udtalte sig på dagen for dette interview om sin egne vegne. Så det er Uffe Rostrups mening, ikke hovedbestyrelsens.

Udpluk fra den centrale aftale

 • Aftalen, der er treårig, løber indtil 31. marts 2024.
 • Lærerne på statens område får den aftalte arbejdstidsaftale
 • Der er afsat 4,42 procent til generelle lønstigninger. Derudover ligger der i aftalen en forventning om en reststigning på 1,5 procent, som blandt andet skal hentes ved de lokale lønforhandlinger. Endelig skønnes det, at der kommer 0,63 procent fra reguleringsordningen, mens der er afsat 0,20 procent til andre formål. I alt giver det 6,75 procent.
 • Reguleringsordningen fortsætter uændret.
 • Kompetencefonden fortsætter som hidtil med fokus på individuel kompetencegivende udvikling.
 • Parterne er enige om i løbet af perioden at drøfte, hvordan ny løn som system kan udvikles og forbedres på de statslige arbejdspladser.
 • Begge forældre får ret til sorgorlov i indtil 26 uger, hvis deres barn dør inden det fyldte 18. år.
 • Parterne vil sammen udvikle attraktive og bæredygtige arbejdspladser.
 • Seniorer får fra det kalenderår, hvor de fylder 62, ret til en årlig seniorbonus på 0,8 procent af den sædvanlige løn. Bonussen kan konverteres til pension eller til to seniordage per år.
 • Alle ansatte, der er fyldt 60, skal have tilbudt seniorperspektiver som en del af deres medarbejderudviklingssamtale.
 • Parterne vil styrke det lokale samarbejde og tillidsrepræsentanten via en række indsatsområder for Samarbejdssekretariatet. Det handler blandt andet om samarbejde i forhold til psykisk arbejdsmiljø, om grøn omstilling mv.
 • Der afsættes ingen penge til organisationsforhandlingerne. De går i gang den 15. februar og forventes afsluttet senest den 15. marts.

deltag i debatten