Store bededag er afskaffet fra 2024 – sådan kommer det til at påvirke dig

Lærerne på de frie skoler vil mærke afskaffelsen af store bededag på både lønseddel og opgaveoversigt.

D 13. marts 2023

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Lidt mere arbejdstid og lidt højere løn. For dig som lærer eller børnehaveklasseleder på en fri skole er det kort sagt konsekvenserne af, at regeringen har afskaffet store bededag som helligdag fra 2024.

For arbejdstiden gælder det, at du fra skoleåret 2023/2024 skal arbejde 7,4 timer mere, end du ellers skulle have gjort. Den såkaldte nettoarbejdstid stiger derfor til 1679,8 timer for en fuldtidsansat lærer.

Det er op til skolen at beslutte, hvordan de ekstra arbejdstimer skal planlægges hen over skoleåret. Det kan f.eks. være i form af ekstra opgaver til den enkelte lærer, mere forberedelsestid eller en ekstra pædagogisk dag.

Skolen kan også vælge at planlægge en skoledag på store bededag. Skolen kan eventuelt i stedet give eleverne en ekstra fridag i forbindelse med f.eks. sommer- eller juleferien. 

0,45 procent mere i løn
Som kompensation for den ekstra arbejdstid slår loven om afskaffelse af store bededag fast, at månedslønnede medarbejdere fra 1. januar 2024 har ret til et særligt løntillæg.

Løntillægget skal være på 0,45 procent af den ’sædvanlige og fast påregnelige årsløn’, og det er op til skolen, hvordan den vil udbetale det nye tillæg.

Udbetalingen kan ske sammen med månedslønnen, men skolen kan også vælge at udbetale tillægget sammen med det særlige ferietillæg, som kommer til udbetaling i maj og august.

Få tjek på reglerne for din arbejdstid

Har du styr på reglerne for blandt andet hviletid, lejrskole og opgørelsen af din arbejdstid?

Find dine svar

deltag i debatten