Otte forslag bejler til repræsentantskabet

Der er kommet mange forslag, men ingen modkandidater til næstformanden og formanden

D 12. oktober 2017

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Da tidsfristen udløb fredag den 13. oktober 2017, havde foreningen modtaget otte forslag, som repræsentantskabet skal behandle.

Det er langt flere end normalt. To af de otte forslag er stillet af hovedbestyrelsen, fire er stillet af medlemmer, mens de to sidste kommer fra kredse.

Formanden for Frie Skolers Lærerforening (FSL), Uffe Rostrup, ser det som et rigtig godt tegn, at der i år er kommet flere forslag. Især glæder han sig over, at flere uden for hovedbestyrelsen stiller forslag:

»Det er netop det, vi ønsker: at flere medlemmer blander sig. Jo flere medlemmer, der forholder sig til foreningens udvikling og prioriteringer, jo bedre bliver foreningen og medlemsdemokratiet«, siger han.   

Det første forslag er hovedbestyrelsens forslag til principprogram for foreningen. Foreningen har ikke tidligere haft et principprogram.

Det andet er hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. De fleste af ændringerne er redaktionelle, men der er også enkelte indholdsændringer.

Det tredje forslag har kredsbestyrelsen i kreds 4 indsendt. Kredsen vil ændre vedtægterne, så kredsnæstformanden godt kan være kredsens økonomiansvarlige. I dag står der i vedtægterne, at hverken kredsformand eller næstformand kan vælges som til den post, men kreds 4 ønsker, at kun formanden skal være udelukket fra økonomiposten, da det kan være svært at få posten besat, hvis ikke også næstformanden er i spil.

Det fjerde forslag, som stilles af kreds 6, foreslår, at repræsentantskabsmødet i fremtiden skal ligge torsdag-fredag i stedet for – som nu – fredag-lørdag. Kredsen mener, at det vil gøre det muligt for flere at deltage.  

Det femte forslag, hvor Anders Martin Larsen fra Søborg Privatskole foreslår, at kontingentet til Frie Skolers Lærerforening differentieres ud fra medlemmets ansættelsesgrad. Anders Martin Larsen beskriver to måder, det kan gøres på: fuldstændig parallelitet mellem ansættelsesgrad og kontingent eller indførelse af et kontingenttrin mere end i dag.

Det sjette forslag, der er stillet af Hans Jørgen Vad, foreslår, at Frie Skolers Lærerforening tilslutter sig ”Danmark for Velfærd”. ”Danmark for Velfærd”, der består af en række organisationer og foreninger, arrangerer blandt andet demonstrationer i de største byer for at presse politikerne, så de prioriterer velfærd i stedet for skattelettelser.

Med det syvende forslag vil Hans Jørgen Vad forpligte Frie Skolers Lærerforening til at arbejde for, at overenskomstkravene rejses som kronekrav og ikke som procentkrav. Hans Jørgen Vad argumenterer for, at kronekrav er mere solidariske end procentkrav, da de giver større lønstigninger til de lavtlønnede og begrænser lønspredningen.

Endelig er der det ottede forslag, som er et vedtægtsændringsforslag stillet af Hans Jørgen Vad. Hans Jørgen Vad foreslår, at de generalforsamlinger, som ligger i de lige år, ændres, så de ikke kun består af kredsbestyrelserne og formandskabet, men af dem, der er valgt til repræsentantskabet.

Ved fristens udløb var der ingen modkandidater, hverken til foreningens næstformand, Monica Lendal Jørgensen, eller foreningens formand, Uffe Rostrup.

Alle otte forslag kan findes og læses på fsl.dk/rep17

deltag i debatten