Organisationsforhandlinger sikrer 5.000 kroner ekstra til børnehaveklasselederne

Formand Uffe Rostrup er glad for, at børnehaveklasselederne på de frie skoler står til et betydeligt lønhop

D 10. marts 2021

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Organisationsforhandlingerne, som faldt på plads tirsdag eftermiddag, sikrer børnehavelederne et betydeligt lønhop.

Fra 1. april 2022 stiger lønnen for en fuldtidsansat børnehaveklasseleder med cirka 5.200 kr. om året. Og det resultat glæder foreningens formand, Uffe Rostrup:

»Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes for os at hæve børnehaveklasseledernes løn denne gang«, siger han.

På listen med Frie Skolers Lærerforenings overenskomstkrav står der, at foreningen vil have børnehaveklasselederne op på lærerløn. Det kommer de ikke med aftalen. Alligevel er Uffe Rostrup stolt af resultatet:

»Vi tog et rigtig godt første skridt i den rigtige retning, og vi gjorde det endda i en situation, hvor der var meget få penge på bordet at forhandle om. Vi fandt de her penge gemt væk i et hjørne, og det lykkedes os at sikre dem til børnehaveklasselederne – det kan vi godt være stolte af«, siger han.

Løntallene skal sikres
Ved organisationsforhandlingerne aftalte parterne desuden, at de i den kommende overenskomstperiode vil fortsætte samarbejdet om at sikre valide løntal fra de frie skoler – ikke mindst  efterskolerne.

De løntal, efterskolerne indberetter til den centrale lønstatistik, har de seneste to år været meget mangelfulde og fejlbehæftede. Det er parterne enige om. Og ved forhandlingerne forpligtede de hinanden til at fortsætte arbejdet med at sikre et solidt datagrundlag.

deltag i debatten