OK18: Lærernes arbejdstid afgørende for offentlige overenskomster

Det går ikke endnu en gang, at lærernes arbejdstid ikke er til forhandling. Det slår topforhandlere for offentligt ansatte fast i et fælles brev til forhandlingsmodparterne

D 12. oktober 2017

af Jesper Fjeldsted, Journalist

”Det er et grundlæggende element i den danske model og en solid tradition på det offentlige arbejdsmarked, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst”.

Sådan starter et fælles brev fra topforhandlere for offentligt ansatte til minister for offentlig innovation Sophie Løhde, Kommunernes Landsforenings (KL) topforhandler Michael Ziegler og Danske Regioners topforhandler Anders Kühnau. Fagvægelsen på det offentlige område står med brevet sammen om, at lærernes arbejdstid skal være reguleret af en overenskomst og ikke gennem lovgivning, som det i dag er tilfælde med Lov 409.  

Ønsker KL og Moderniseringsstyrelsen ikke at optage reelle forhandlinger om arbejdstiden med organisationerne på undervisningsområdet, vil det ifølge brevet få konsekvenser for muligheden for at kunne indgå forlig med andre offentlige personalegrupper.

”Da arbejdsgivernes vilje til at indgå i et reelt forhandlingsforløb på dette område bliver tillagt stor betydning af såvel CFU som Forhandlingsfællesskabet i forhold til at kunne indgå generelle forlig ved OK18, vil vi opfordre til, at forhandlingerne påbegyndes snarest muligt”, lyder det i brevet.

OK15 skal ikke gentages
Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 afviste arbejdsgiverne at drøfte arbejdstidsreglerne, og forud for overenskomstforhandlingerne i 2018 har såvel de statslige som de kommunale arbejdsgivere tilkendegivet, at de ikke vil forhandle arbejdstidsreglerne på underviserområdet. Manglen på overenskomst om lærernes arbejdstid og vilje til reelle forhandlinger er et brud på den danske model, mener Dennis Kristensen, næstformand i Forhandlingsfællesskabet.

”Det er derfor et helt usædvanligt skridt, at vi nu retter en fælles henvendelse til de offentlige arbejdsgivere for at gøre det klart, at vi forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne på underviserområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid mv.”.

Brevet fra de offentlige fagforbund lægger yderligere pres på at få arbejdstiden på forhandlingsbordet. Tidligere har ILO (International Labour Organization), som er et trepartsorgan under FN, kritiseret forløbet ved OK13 og opfordret til frie kollektive forhandlinger om arbejdstiden.

deltag i debatten