Fagbevægelsen bakker op om lærerne

Et blogindlæg af FSL-formand Uffe Rostrup

D 9. oktober 2017

Der er i øjeblikket igen voldsom blæst om lærernes overenskomst eller rettere: manglen på samme. Bogen ”Søren og Mette i benlås” har gjort sit. Bogen underbygger, som tidligere beskrevet, at der var tale om et gennemkoordineret og planlagt forløb fra regeringens side omkring lærerlockouten i 2013.

Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at en samlet dansk fagbevægelse på både det statslige og kommunale område har sendt et brev til minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), og Kommunernes Landsforening (KL), hvor lærernes kommende overenskomstforhandlinger eksplicit gøres til genstand for særlig opmærksomhed.

I pressemeddelelsen, som fulgte efter brevet, opfordrer en samlet fagbevægelse parterne til hurtigst muligt at komme i gang med forhandlingerne på lærerområdet, da fagbevægelsen opfatter en aftale om lærernes arbejdstid som en forudsætning for, at der bliver indgået en samlet overenskomstaftale i stat og kommuner.

Ydermere har såvel Enhedslisten, SF og Radikale været ude med tilkendegivelser om, at Sophie Løhde skal indlede fair forhandlinger med lærerne til foråret – dette er sket som reaktion på, at både Michael Ziegler (KL) og Sophie Løhde tidligere har udtalt, at de ikke ønsker at drøfte arbejdstid med lærerne ved de kommende forhandlinger.

Og selvom det for nogle af os kan være lidt svært at tro på udmeldingerne fra Radikale og SF efter, hvad de gjorde mod os i 2013, så er det positive toner.

Det er klokkeklart, at lærerarbejde ligesom sygeplejerske arbejde, jord- og betonarbejde og så videre foregår bedst under aftalte rammer. Det skal vi tilbage til, og derfor bliver de kommende overenskomstforhandlinger så vigtige.

deltag i debatten