Ny fond åbner: Få op til 25.000 kroner til efteruddannelse

Som lærer på en fri skole kan du søge midler fra Den Statslige Kompetencefond. Fonden åbner den 4. september, og du kan få op til 25.000 kroner til efteruddannelse om året.

D 1. september 2019

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Onsdag den 4. september får du et stærkt kort på hånden, når du skal snakke kompetenceudvikling med din leder. 

Som lærer på en fri skole kan du nemlig få op til 25.000 kroner om året fra Den Statslige Kompetencefond, så længe du kan få lederen med på dine ønsker til efter- og videreuddannelse. 

Midlerne i Den Statslige Kompetencefond stammer fra OK18-resultatet, hvor der blev afsat i alt 172 millioner til individuel kompetenceudvikling af ansatte i staten. Heraf er der 22,7 millioner kroner til det område, der omfatter grundskoler og efterskoler. 

Din ansøgningen skal godkendes af din leder, og det er et krav, at skolen er med til at finansiere uddannelsen. Det kan for eksempel være ved at godtgøre tiden, du bruger på kompetenceudvikling, som arbejdstid. 

Læs mere om ansøgning på kompetenceudvikling.dk

Kom godt i gang med din ansøgning

1) Find en kompetenceudviklingsaktivitet, du gerne vil deltage i.

2) Afklar ansøgningen med din leder, dvs.:

 • at der er match mellem skolens og dine ønsker
 • at skolen vil være medfinansierende, fx ved at godtgøre dig tiden til uddannelsen som arbejdstid.

3) Undersøg ressourceforbruget i forbindelse med kompetenceønsket:

 • gebyr eller anden betaling
 • materialer eller andre nødvendige midler
 • transport, rejse og evt. overnatning
 • tidsforbruget

4) Følgende aktiviteter er forhåndsgodkendte under Lærernes Centralorganisations fondspulje. Du kan dog godt søge, selv om din aktivitet ikke er omfattet af listen. 

 • faglige kurser fx undervisningsfag
 • akademiuddannelser
 • diplomuddannelser
 • kandidatuddannelser
 • masteruddannelser

5) Aftal selve ansøgningen med din leder, da lederen skal godkende din ansøgning. 

Når ansøgningen er indsendt, er den forventede behandlingstid op til 14 dage. Du kan ansøge for op til 25.000 kroner pr. år, så hvis din ansøgning ikke dækker dette beløb, kan du sende flere ansøgninger efterfølgende. 

deltag i debatten