Lønnen stiger med 1,78 procent den 1. april 2022

Den tredje lønstigning fra OK21-aftalen viser sig på lønnen for april. Børnehaveklasseledere kan se frem til en ekstra lønstigning.

D 25. marts 2022

Når du får udbetalt din løn for april i år, er din basisløn og en række af dine tillæg steget med 1,78 procent. Lønstigningen på basisløntrinnene gælder på både grundskoler, efterskoler og højskoler. 

Lønstigningen er den tredje fra OK21-resultatet, og det er den første, der er påvirket af den såkaldte reguleringsordning. 

Når din lønstigning i april er større end skønnet ved overenskomstforhandlingerne, så skyldes det, at lønnen på det private arbejdsmarked er steget mere end forventet. 

Ekstra lønstigning til børnehaveklasseledere
Børnehaveklasseledere på frie grundskoler får knap 400 kroner ekstra om måneden, da der ved OK21 blev aftalt en lønstigning kun til børnehaveklasseledere gældende fra 1. april 2022. 

I gennemsnit giver det en samlet lønstigningen til børnehaveklasseledere på godt 1000 kroner mere om måneden.

deltag i debatten