Lønkampagnen løfter lønnen

Foreningens lønkampagne virker. Det viser en gennemgang af de nyeste løntal fra Finansministeriets forhandlingsdatabase.

D 25. juni 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Fra 2015 til 2017 steg lokallønnen på de frie skoler med i alt 86 mio. kr. Omregnet til lærerløn betyder det, at den gennemsnitlige lærer i 2017 fik knap 7000 kr. mere i lokal løn end i 2015.

Gennemsnittet dækker dog over store forskelle. Især forskellen mellem grundskoler og efterskoler er bemærkelsesværdig, mener Uffe Rostrup.
Hvor lærerne på de frie grundskoler i gennemsnit får 24.743 kr. i lokal løn, bliver efterskolelærerne spist af med 17.200 kr. i gennemsnit. Efterskolelærerne halter altså 7000 kr. efter grundskolekollegerne, og det på trods af, at efterskolelærernes løn burde ligge højere på grund af de ubekvemme arbejdstider på efterskolerne.

Frie Skolers Lærerforenings gennemgang af tallene viser også, at forskellen mellem de to skoleformer voksede i overenskomstperioden, og det maner til eftertanke, siger Uffe Rostrup:
»Vi kan ikke have, at efterskolerne udvikler sig til de frie skolers lavtlønsområde«.

Tidligere på året viste en analyse fra Dansk Friskoleforening, at friskolerne i gennemsnit udbetaler godt 18.000 kr. De ligger dermed kun marginalt over efterskolerne, og Uffe Rostrup lover, at den lønudfordring får en ekstra tanke, når foreningens politikere snart vedtager lønkampagnen for den nye overenskomstperiode:

»I den nye strategi må vi medtænke, hvordan vi får efterskolelærerne og friskolerne med op«, siger han.

På trods af den pæne fremgang ligger lønnen på de frie skoler stadig omkring fem procent under lønnen i folkeskolen.
Den nye analyse dækker perioden fra andet kvartal 2015 til andet kvartal 2017. Hvordan lønnen udviklede sig i overenskomstens sidste måneder, vides ikke. Det får vi først at vide, når Finansministeriet frigiver april 2018-tallene.

deltag i debatten