Lærerne på de frie skoler forærer 108 tanker til Sophie Løhde

Uffe Rostrup overrakte en både lydhør og læseivrig Sophie Løhde (V) en bog fyldt med tanker om ny løn

D 10. februar 2018

af Lasse Nørgaard • redaktionen@fsl.dk / foto: Henning Hjorth

Næppe var sløjfen løsnet og indpakningspapiret pillet af, før innovationsminister Sophie Løhde begyndte at bladre i ”108 læreres tanker om lønnen på de frie skoler”.

Frie Skolers Lærerforenings formand, Uffe Rostrup, forklarede ministeren, at bogen indeholder uredigerede kommentarer fra deltagerne på foreningens repræsentantskabsmøde i november. Her skrev 108 lærere, hvad de mener er godt og dårligt ved ny løn, og hvad der kan gøres for at forbedre systemet.  

Alle kommentarer og forslag blev hængt op på en tørresnor på repræsentantskabsmødet, og den nye bog afspejler grafisk den samme ide med en side til hvert opslag.

Og bogen vil blive studeret, forsikrede Sophie Løhde: 

»Jeg vil læse det hele, men jeg vil nok især fokusere på det sidste, på forslagene til forbedringer«, sagde hun, inden hun begyndte at skimme de mange håndskrevne forslag og kommentere et par af dem.

Bogen blev overrakt på ministerens kontor i Finansministeriet fredag formiddag. Efter den ceremonielle men meget afslappede overrækkelse havde ministeren og lærerformanden et møde, hvor Uffe Rostrup kunne uddybe de problemer, der er med at få ny løn til at fungere på de frie skolers område.

Og Uffe Rostrup var godt tilfreds med mødet:

»Jeg oplevede en minister, som ikke blot tog sig tid til at lytte, men som også var utrolig lydhør over for vores forhold. Sophie Løhde har for nyligt tilkendegivet, at hun ønsker, at 25 procent af lønnen skal forhandles lokalt i 2025, men samtidig sagde hun, at vi også skal sikre os, at systemet fungerer bedre. Så det handlede vores diskussion om – at legitimiteten ikke må komme i endnu større fare, og at systemet skal fungere«, sagde Uffe Rostrup.

Som bekendt er det ofte svært med lønforhandlinger på de frie skoler, hvor pengene til lønninger konkurrerer med budgetter og bevillinger til faciliteter, der gør skolerne attraktive for elever, forældre og ansatte. Og hvis en endnu større del af lønnen skal forhandles lokalt, så skal der tænkes nye tanker og findes nye løsninger, så man sikrer, at skolerne faktisk afsætter penge til at udvikle lærernes løn, siger Uffe Rostrup:  

»Hvis vi kunne vælge frit, ville det statslige lønsystem ikke være vores favorit, men vi kan måske godt få det til at fungere. Dog skal vi sikre nogle rammer, så skolerne faktisk udmønter og udvikler lønnen, og så vi ikke skal bruge al den tid og så mange kræfter på at forhandle løn lokalt«, siger Uffe Rostrup.

 

Uffe Rostrup forklarer Sophie Løhde, hvordan bogen er blevet til: 108 af foreningens medlemmer har beskrevet, hvordan lokal løn fungerer på deres skole. Foto: Henning Hjort 

Sophie Løhde lovede, at hun vil læse bogen og især lede efter konstruktive forslag til, hvordan nyløn kan forbedres, så den fungerer på de frie skoler. Foto: Henning Hjort

Jeg oplevede en minister, som ikke blot tog sig tid til at lytte, men som også var utrolig lydhør over for vores forhold.

Uffe Rostrup

deltag i debatten