Find balancen mellem skole og hjem

Oplev skole-hjem-samarbejdet set fra forældrene perspektiv og få inspiration til, hvordan du får flest mulige forældre med

Forældre spiller en stadig større rolle i skolen, men samspillet mellem skole og hjem kræver tid, kompetencer og overskud, som ikke alle forældre har.  

Tag med på dette minikursus, og få inspiration til, hvordan du og skolen kan skabe en balance, hvor flest mulige forældre kan være med. Og hvor elevernes muligheder i skolen er mindre afhængige af forældrenes ressourcer. 

Oplægsholder Maria Ørskov Akselvoll har gennem et helt skoleår fulgt skole-hjem-arbejdet i to indskolingsklasser set fra forældrenes perspektiv. På minikurset tager hun udgangspunkt i konkrete eksempler fra forældremøder, skole-hjem-samtaler, trivselsarrangementer og ForældreIntra.

Du får indsigt i, hvordan forskellige forældretyper oplever og håndterer samarbejdsformerne forskelligt. Der vil undervejs være fælles diskussioner af problematikkerne, og hvordan man som lærer og skole kan tage hensyn til forældrenes forskelligheder.

Tilmeld dig her

Det får du med fra kurset:

  • Indblik i hvordan samarbejdet ser ud fra den ’anden side’; hvordan forskellige forældretyper oplever og håndterer skole-hjem-samarbejdets krav og forventninger
  • Viden om hvad forskellige ressourcer, familie/hverdagsliv og opdragelsesidealer betyder for forældres konkrete muligheder for at deltage i skolen
  • Bud på, og inspiration til, hvilke knapper i samarbejdet skolen kan skrue på, så flest mulige forældre kan være med.

Underviser:
Maria Ørskov Akselvoll er familiesociolog og ph.d.. Hun beskæftiger sig med social ulighed, og hvordan den reproduceres i samfundet, f.eks. igennem uddannelsessystemets samspil med familiers ressourcer og hverdagsliv.

”Deltagere ved mine oplæg fortæller mig ofte efterfølgende, at de har fået et par ’briller’ på, som er svære at tage af igen – at de nu også ser samarbejdet fra forældrenes perspektiv og ser de mekanismer, der bidrager til at skabe gode samspil for nogle og mindre gode for andre”.

Målgruppe
Minikurserne er et gratis tilbud forbeholdt medlemmer af Frie Skolers Lærerforening. Er du ikke medlem, kan du melde dig ind online. Bliv medlem nu

Forplejning
Sandwich, kaffe, te og vand

Se alle aktuelle minikurser