Intet nyt, men bare rolig: Vi sover ikke

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 24. september 2018

Debat
Uffes uforbeholdne

Måske nogen undrer sig over, at jeg ikke skriver så mange blogindlæg for tiden, som jeg plejer (de fleste glædes måske:-), men det skyldes, at der raser et hav af debatter om de frie skoler for tiden, som vi i foreningen prøver at være en del af.

Først og fremmest skrev jeg sidst, at vi stod for at skulle indlede lønforhandlinger med Moderniseringsstyrelsen. Det har vi nu gjort, men det bliver et langstrakt forløb, som der ikke vil blive refereret fra undervejs. Men jeg kan sige, at der var en positiv stemning ved det første møde. Vi talte bedre med hinanden end i mange år – og det er forhåbentlig starten på et konstruktivt samarbejde.

10. klasses debatten fylder meget, og heldigvis kan vi arbejde sammen med både Efterskoleforeningen og Danmarks Private Skoler og med Danmarks Lærerforening og de andre fagforeninger for lærere i Danmark. Regeringen har spillet ud med, at der skal ske en erhvervsretning af 10. klasse, og det er ingen af os interesserede i. Ganske enkelt, fordi det er dårlig ide. Regeringen ønsker at gøre 10. klasse til et tilbud udelukkende for de elever, som vil fortsætte ad erhvervsskolevejen. Men 10.-klasse fungerer faktisk fint. Så kan det godt være, at der skal justeres, så der bliver mere fokus på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse – men det skal fortsat være et alment tilbud.

Der skal være folketingsvalg om ganske kort tid, og derfor er der virkelig gang i forberedelserne. Således har Netavisen Pio (det socialdemokratiske netmedie) startet en debat om de private skoler og socialt ansvar. Dele af debatten foregår også på folkeskolen.dk samt i Ugebrevet A4 og Avisen.dk. Grundlæggende handler det om to ting. Tager de frie skoler nok socialt ansvar? Og skal de frie skoler fortsat have lov til at udskrive elever, når nu de får så meget i tilskud? Det er helt ok at diskutere disse spørgsmål, men der har været en grundlæggende mangel på forståelse for, at de frie skoler og folkeskolen ikke kan have samme muligheder lige præcis her. For det første er det helt afgørende, at en skole kan afbryde samarbejdet med en familie, som ikke vil eller kan samarbejde inden for rammerne af det værdigrundlag, som skolen har. For det andet er det afgørende, at hvis der skal indføres en form for sociale taxametre på de frie skoler, så må det være et landsdækkende system, og et sådan kan aldrig passe til de meget forskellige kommunale systemer, som findes rundt omkring i landet. 

Også friheden til at oprette frie skoler er truet på andre planer. Det var dejligt, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) sendte alle lærerne på de frie skoler en sommerhilsen, hvor hun roste vores allesammens arbejde. Hun forsikrede i brevet, at friheden til at oprette skoler ikke er truet. Det er en sandhed med modifikationer. For med de mange stramninger i friskolelov, imam-pakker og andet lovgivning, så er tommelskruerne sat på de frie skolers frihed.

Ydermere virker det som om, at mængden af tilsynssager i ministeriet betyder, at det er svært at få gjort afgørelserne færdige. Således har en københavnsk muslimsk friskole mistet tilskuddet for fire måneder siden, men de har endnu ikke fået tilsynsrapporten med den endelige afgørelse. Det er ikke i orden. Det krænker retsbevidstheden. Retssikkerhedsmæssigt er det heller ikke i orden, at Lykkeskolen i Aarhus måtte lukke, fordi tilskuddet blev fjernet, inden skolens klage til Folketingets ombudsmand var blevet behandlet. Vi er meget opmærksomme på dette, da truslen om at fratage skolerne tilskuddet og langsommelig sagsbehandling er skidt for såvel de ansatte lærere som børnene på skolerne.

Så der ligger meget på foreningens bord i øjeblikket, og derfor er der lidt længere mellem blogindlæggene på denne side lige pt.

deltag i debatten