Forhandlinger om lokal løn er gået i gang

Formand Uffe Rostrup er positiv efter første møde med Moderniseringsstyrelsen om forbedring af nylønsystemet

D 17. september 2018

af Mette Søndergård, Redaktør

Tirsdag den 11. september indledte Frie Skolers Lærerforening forhandlingerne med Moderniseringsstyrelsen om nylønsystemet. Drøftelserne handler om forbedringer af det decentrale lønsystem og forenklinger i det eksisterede lønsystem.

»Nu er vi i gang, og der var en positiv stemning omkring mødet. Begge parter er villige til at snakke sammen, men det bliver en lang proces, så nu må vi vente og se, hvad der kommer ud af det«, siger Uffe Rostrup, formand for Frie Skolers Lærerforening.

Parterne har to fokuspunkter for forhandlingerne. Lønsystemet skal forenkles, så det bliver lettere at forstå lønsedlerne, og Frie Skolers Lærerforening ønsker nogle redskaber, så de frie skoler udmønter lokalløn, så lærerne kommer op på folkeskolelærernes lønniveau.

»Jeg har en klar oplevelse af, at de lyttede, og jeg vil gerne rose dem for, at de synes, vores fælles projekt er spændende og gerne vil deltage, og det er første skridt på vejen«, siger Uffe Rostrup.

Det er i forbindelse med forhandlingerne for OK18 blevet aftalt, at drøftelserne senest skal være afsluttet ved udgangen af 2019. Parterne mødes næste gang i slutningen af oktober. 

deltag i debatten