Højskolelærerne kan nu blive en del af foreningen

Et blogindlæg af Uffe Rostrup formand for Frie Skolers Lærerforening.

D 29. maj 2020

Corona
Uffes uforbeholdne
Debat

Kæmpestort velkommen til højskolelærerne i Frie Skolers Lærerforening. I sidste uge besluttede en enig hovedbestyrelse at arbejde for, at højskolelærerne fremover kan være medlem af vores fælles forening. Det er jeg superglad for.

For tre år siden besluttede repræsentantskabet i Frie Skolers Lærerforening et principprogram, hvor det blandt andet lyder, at vi ønsker at være fagforening for alle lærerne på de frie skoler. Med beslutningen om at optage højskolelærerne har vi taget endnu et skridt i den retning.

Nogen kunne sikkert spørge om, hvorfor vi ikke har gjort det her for længe siden. Det er der faktisk en god forklaring på. For det har hidtil været sådan, at højskolelærerne selv har valgt at være en del af Dansk Magisterforening. Men i december fik vi en officiel forespørgsel fra højskolelærernes bestyrelse (en gruppe under DM), om vi kunne være interesseret i at organisere højskolelærerne. Hovedargumentet for højskolelærerne var, at de manglede fællesskabet med andre lærere på de frie skoler. Ikke mindst efterskolerne som højskolerne ret forståeligt føler et tæt slægtskab med.

Siden har vi arbejdet for at finde en god måde at optage højskolelærerne på og integrere dem i foreningen. Dette arbejde er vi slet ikke færdige med, men til gengæld synes jeg, at vi er kommet rigtig godt i gang.

Jeg håber, at optagelsen af højskolelærerne både vil blive til gavn for dem og for vores fælles forening, og derfor er jeg også rigtig glad for, at højskolelærerne har spurgt Frie Skolers Lærerforening om muligheden for at blive optaget.

Højskolelærerne kan allerede nu melde sig ind i Frie Skolers Lærerforening, men det er først fra 1. september, at de opnår fulde medlemsrettigheder. Det skyldes hovedsageligt, at vi skal have gearet sekretariatet til at tage sig af og rådgive på det nye område. Til gengæld betaler højskolelærere, som melder sig ind, først kontingent fra den 1. september, men de vil selvfølgelig få både blad, nyhedsbreve og anden information fra foreningen frem mod 1. september.

I den kommende tid vil vi tilrettelægge en massiv hilse på-tur rundt på højskolerne. Ambitionen er, at vi når rundt til alle 73 højskoler inden repræsentantskabsmødet i 2021. 

Jeg vil gerne her takke for et ualmindeligt tillidsfuldt samarbejde med højskolelærernes bestyrelse i det forløbne arbejde, og jeg glæder mig meget til, at få vores samarbejde opnår flyvehøjde.

Tillykke – både til højskolelærerne og Frie skolers Lærerforening.

Vi søger konsulent til de nye medlemmer fra højskolerne

deltag i debatten