Frie Skolers Lærerforening søger en konsulent, der kan byde højskolelærerne velkommen i det frie skolefællesskab

Sted
Frie Skolers Lærerforening
Ravnsøvej 6, Risskov
Opslået
27. maj 2020
Ansøgningsfrist
15. juni 2020
Kontakt
Henrik Wisbech
Tlf: 20 91 53 82 - Mail: hwi@fsl.dk
Ansøgningsfrist den 15. juni

Frie Skolers Lærerforening har besluttet at åbne for, at lærere ansat på landets højskoler kan blive medlem. Der er mange fællestræk mellem frie grund- og efterskoler og højskolerne, og vi vil nu løfte områderne i en fælles indsats.

Vi søger derfor en medarbejder, der kan

  • organisere højskolelærerne som medlemmer af Frie Skolers Lærerforening.
  • styrke højskolelærernes løn- og ansættelsesvilkår og forbedre deres arbejdsmiljø
  • opbygge viden om højskoleområdet
  • være i dialog med og rådgive højskolelærerne

Sådan ser vi dig
I den bedste af alle verdener har du erfaringer fra højskoleverdenen og som rådgiver/konsulent i en fagforening. Du er nem at samarbejde med, og vidensdeling ligger lige for som en del af din opgaveløsning. Du er tillidsvækkende og har mod på at være med til at tiltrække højskolelærere til foreningen og bygge et godt tilbud op til den nye medlemsgruppe.

Der er intet uddannelseskrav til stillingen. Du kan være akademiker. Eller lærer. Måske autodidakt. Noget fjerde. Det er ikke afgørende, men du skal interessere dig brændende for og have arbejdet med samfunds-, kultur- og/eller arbejdsmarkedsforhold.

Du kender til skole-/undervisningsverdenen og må meget gerne have kompetencer og erfaringer inden for rådgivning og sagsbehandling. Kompetencerne kan du have fået fra tidligere jobs, fra dit studium, eller måske har du været tillidsrepræsentant på en tidligere arbejdsplads.

Sådan lyder vores tilbud
Vi tilbyder en fuldtidsstilling med attraktive løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Frie Skolers Lærerforening og Konsulentklubben ved Frie Skolers Lærerforening.

Konsulenterne er ansat uden højeste tjenestetid men med udgangspunkt i en 35 timers arbejdsuge. Pr. 1. april 2020 er den årlige start- og slutløn kr. 502.000 hhv. kr. 630.000 i runde tal. Frie Skolers Lærerforening betaler et pensionsbidrag på 17,3 % til vores pensionsordning. Hertil kommer en række attraktive medarbejderordninger, blandt andet kantine, zoneterapi/massage m.v.

En vis mødeaktivitet uden for normal arbejdstid må forventes, ikke mindst i efteråret 2020/foråret 2021, hvor vi iværksætter en særlig organiseringsindsats.

Du skal bo i eller flytte til pendlerafstand fra Risskov, hvor foreningens sekretariat ligger.

Ansøgning

Ansøgning med relevante bilag sendes i pdf-format pr. mail til job@fsl.dk senest den 15. juni 2020 kl. 8.00. Vi udvælger og indkalder kandidater til samtaler senest den 23. juni. Samtalerne holdes den 29. juni 2020 – en eventuel anden samtalerunde vil finde sted dagen efter.

Tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest derefter.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos forhandlingschef Jette Morsing (jmo@fsl.dk//8746 9110/2365 4167) eller sekretariatschef Henrik Wisbech (hwi@fsl.dk//2091 5382).

Frie Skolers Lærerforening er fagforening for godt 10.000 lærere og børnehaveklasseledere på de frie grundskoler og efterskoler – og snart også mange højskolelærere. Foreningens sekretariat ligger på Ravnsøvej 6 i Risskov og beskæftiger cirka 40 medarbejdere. Læs mere på vores hjemmeside www.fsl.dk.

Relaterede Jobs