Historisk enighed blandt lærere om 10. klasse

Et blogindlæg af formanden for Frie Skolers Lærerforening Uffe Rostrup

D 20. november 2018

Debat
Uffes uforbeholdne

Det er ingen hemmelighed, at 10. klasse er til evig diskussion. Det er heller ingen hemmelighed, at der traditionelt er meget delte holdninger til 10. klasse, både på Christiansborg og i samfundet i øvrigt. Og det er ingen hemmelighed, at debatten om 10. klasse dukker op med voldsom kraft med få års interval.

I denne omgang har diskussionen handlet om, hvorvidt man skal flytte 10. klasse til erhvervsskoleregi. Politikerne ønsker på den måde at styrke fødelinjen til netop erhvervsfaglige uddannelser.

Der er al mulig god grund til at interesse sig for, hvordan vi som samfund får gjort det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, men en erhvervsretning eller decideret flytning af 10. klasse til erhvervsskolerne er ikke svaret. For hvor skal alle de, som ønsker en alment kvalificerende 10. klasse, så gå hen? Til efterskolerne og privatskolerne? Men det er altså afgørende, at der fortsat er et alment 10. klasses tilbud i Danmark, som ikke er et betalingstilbud.  

Derfor er det også dejligt, at der blandt underviserorganisationerne, altså de fagforeninger, som organiserer lærer i alle afskygninger, er enighed om, at 10. klasse skal bevares i den form, som den har i dag. Vi har således som underviserorganisationer i DUS-regi udarbejdet et stykke papir, som beskriver, hvad det er 10. klasse skal kunne i fremtiden.

Hovedpunkterne i papiret er følgende:

  • 10. klasse lever op til sit formål, og der er de variationsmuligheder, der er behov for.
  • Det er ikke indholdet i 10. klasse, der bevirker, at for få unge vælger en erhvervsuddannelse.
  • Grundskolen skal ikke alene være erhvervsforberedende. Grundskolen er og skal være almendannende.
  • Alle 9. klasseselever skal også fremover have mulighed for at vælge et 10. skoleår, for at de kan modnes og styrkes fagligt.
  • 10. klasse skal bevares som et alment forberedende tilbud, som retter sig mod alle ungdomsuddannelser.
  • Der bør fokuseres på at styrke overgangen mellem 10.-klasse og de respektive ungdomsuddannelser.

Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at skabe en fælles holdning til 10. klasse blandt alle de ansattes organisationer, og vi vil bruge den fælles enighed i forhold til politikere og ministre i den verserende 10. klasses debat.

Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS)

  • Et samarbejdsforum for landets seks organisationer for undervisere indenfor børne-, ungdoms- og voksenundervisningsområdet.
  • De seks organisationer er Frie Skolers Lærerforening, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Magisterforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet.
  • Har til formål at sikre de seks organisationer størst mulig indflydelse på de faglige og pædagogiske forhold, som samrådet beslutter sig til at samarbejde om.
  • Er stiftet i 1995 og repræsenterer cirka 176.000 undervisere.

Læs mere på dus.dk

deltag i debatten