Danske underviserorganisationer: Bevar 10. klasse i grundskolen

Seks fagforeninger under Danske Underviserorganisationers Samråd samarbejder om at bevare 10. klasse som et almentdannende tilbud.

D 19. november 2018

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Sammen med en række andre fagforeninger har Frie Skolers Lærerforening indledt en politisk kampagne for at bevare 10. klasse som et almendannende tilbud  for alle elever i grundskolen.

Organisationerne i Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) har i fællesskab skrevet et notat, som argumenterer imod regeringens planer om at målrette 10. klasse mod og til erhvervsuddannelserne. 

Gennem møder med Folketingets uddannelsesordfører og kontakt til forskellige interessenter forsøger DUS-organisationerne at overbevise politikerne om, at 10. klasse skal bevares som et almendannende tilbud. 

DUS-organisationerne skriver, at det ikke er indholdet i den nuværende 10. klasse, som bærer ansvaret for, at så få unge vælger en erhvervsuddannelse. Hvis politikerne vil have flere unge til at søge erhvervsvejen, bør de i stedet styrke brobygningen mellem grundskolen, erhvervsskolerne og erhvervslivet, og de bør styrke erhvervsvejledningen, lyder et af argumenterne i notatet.

Underviserne peger også på, at 10. klasse allerede i dag sender en betydelig mængde elever mod erhvervsskolerne.

Formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, har været en af penneførerne på DUS-notatet. Han peger på, at mange unge vælger 10. klasse, fordi de har brug for et år, der løfter dem fagligt, personligt og socialt. Samtidig giver 10. klasse dem et godt grundlag for at vælge den rigtige ungdomsuddannelse, siger Uffe Rostrup. Frie Skolers Lærerforening indgår også i andre alliancer om 10. klasse. 

Sammen med Torben Vind Rasmussen fra Efterskoleforeningen og Karsten Suhr fra Danmarks Private Skoler skrev Uffe Rostrup i midten af oktober et læserbrev
i Jysk Fynske Medier. De advarede mod at gøre 10. klasse til en fødekanal for erhvervsuddannelserne.

10. klasse i tal

46 procent af eleverne i 9. klasse vælger at fortsætte i 10. klasse. Halvdelen af alle 10. klasseselever går på en efterskole, en fjerdedel tager 10. klasse på en folkeskole og knap 10 procent tager 10. klasse på en fri grundskole. De sidste 15 procent er
fordelt på en række andre skoleformer. Kilde: uvm.dk

deltag i debatten