Genåbning 2.0: Skolen kan kræve test

Myndighedernes nye test-anbefaling betyder, at skoler kan stille krav om, at ansatte fremviser en negativ test to gange om ugen

D 25. februar 2021

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Den delvise genåbning af skoleområdet, som regeringen præsenterede i går – onsdag den 24. februar – forudsætter, at både elever og lærere løbende lader sig teste. Det fremgår af de nye retningslinjer.

På de bornholmske, nordjyske og vestjyske efterskoler, som får lov til at åbne, skal elever og lærere testes to gange om ugen. Det er et centralt krav og en forudsætning for, at skolerne kan åbne.

På grundskoleområdet anbefaler ministeriet kraftigt til, at elever og lærere i de afgangsklasser, som kommer tilbage på skolerne, lader sig teste to gange om ugen. Det er altså en anbefaling. I praksis vil der dog næppe være den store forskel på de to skoletyper, hvis en grundskole kræver test.

Frie Skolers Lærerforening vurderer nemlig, at grundskolerne med henvisning til ministeriets test-anbefaling som udgangspunkt kan stille krav om, at du fremviser en negativ test to gange om ugen.  Kravet skal stilles skriftligt til de ansatte, og det skal være sagligt begrundet.

Uanset om du arbejder på en genåbnet efterskole eller en grundskole, må du som ansat ikke modsætte dig et testkrav. Du må heller ikke nægte at udlevere testsvaret til skolen, hvis den ønsker at sikre sig, at du faktisk er blevet testet, og at du er negativ.

Hvis du overvejer at afvise skolens krav, skal du forinden rådføre dig med sekretariatet – at afvise en test kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

Til gengæld er det skolen, der skal betale, når den stiller krav om test. Skolen skal dække alle relevante udgifter, der er forbundet med testen, og den tid, du bruger på at blive testet, medregnes som arbejdstid. Desuden skal skolen sørge for, at testen gennemføres på betryggende vis. Frie Skolers Lærerforening mener som udgangspunkt ikke, at det er betryggende, at ansatte på skolen tester hinanden.

Hvis du er i tvivl om skolens testkrav og -tilbud, bør du drøfte det med din tillidsrepræsentant eller skolens arbejdsmiljørepræsentant. Du kan også kontakte sekretariatets konsulenter.

deltag i debatten