FSL har fået et principprogram

Foreningens politikere kan fremover bruge et nyt principprogram som pejlemærke for foreningens holdninger, når debatten raser

D 20. november 2017

FSL’s politiske retning er sat. På repræsentantskabsmødet i Nyborg blev der således vedtaget et nyt politisk principprogram, det første af sin slags i foreningens historie. Behovet er opstået, fordi foreningen er blevet stadig mere politisk, forklarede FSL-formand, Uffe Rostrup.

»Vi blander os i væsentligt flere debatter end tidligere. Alene det seneste år har det handlet om de muslimske friskoler, finansloven, skattelettelser, stramning af friskoleloven, diverse høringer af lovudkast, lønspørgsmålet, mobning og meget mere. Og det går hurtigt i dag. Meninger holdninger og debatter opstår hurtigt og dør igen. Så hvis vi skal have en stemme i debatten (…), så skal vi have et arsenal af basisholdninger, som vi kan trække på«, sagde Uffe Rostrup.

Repræsentantskabet vedtog enstemmigt principprogrammet, som hviler på tre ben: Lærerne, lærerarbejdet og det frie skoleområde.

Det kommer i kølvandet på, at FSL de seneste år har udviklet en række politikker, som nu forankres i principprogrammet.

»Principprogramet skal ikke ændres, hver gang vi har repræsentantskabsmøde – det er i hvert fald ikke tanken, men de underliggende politikker og ikke mindst strategier skal være dynamiske og tilpasses den virkelighed, som vi dagligt agerer i«, sagde Uffe Rostrup.

Belært af diskussionen for et par år siden om vedtagelsen af et professionsideal var Uffe Rostrup forberedt på at blive beskyldt for, at principprogrammet var for luftigt.

»Men I skal vide, at professionsidealet bliver brugt. Ligeså vil det være med principprogrammet. Det vil danne basis for den forening, som vi alle sammen hver dag forpligter os på at arbejde henimod« sagde Uffe Rostrup.

deltag i debatten