Frie Skolers Lærerforening laver whistleblowerordning for medlemmer og ansatte i foreningen

Krænkende adfærd, chikane og snyd kan nu anmeldes til en whistleblowerordning, som håndteres af et eksternt advokatfirma.

D 14. januar 2022

af Mikkel Hvid, Kommunikationschef

Medlemmer og ansatte, der bliver krænket, chikaneret eller på anden måde dårligt behandlet i sammenhæng med Frie Skolers Lærerforening-sammenhæng (på et kursus, et møde eller lignende), får nu mulighed for at gøre opmærksom på sagen via en whistleblowerordning. Ordningen er også åben for medlemmer og ansatte, som bliver opmærksomme på lovovertrædelser, økonomiske uregelmæssigheder eller svig i foreningen.

Ordningen er etableret efter de mange sager om krænkelser på mediearbejdspladser, i politiske ungdomsorganisationer, partier, Danmarks Radios pigekor og så videre. Et gennemgående træk i de sager har været, at de krænkede ikke havde nogen, de kunne betro sig til, og de vidste ikke, hvor de skulle gå hen. Sådan skal det ikke være i Frie Skolers Lærerforening.

Derfor sikrer foreningen med den nye ordning, at medlemmer og ansatte, som bliver krænket, eller som bliver opmærksomme på lovovertrædelser eller svig, trygt kan henvende sig med deres sag. Medlemmet eller den ansatte bestemmer selv, om henvendelsen skal være anonym, delvis anonym eller med navn.

Ordningen er lavet, så den krænkede ikke skal henvende sig direkte til foreningen (og dermed potentielt til krænkeren eller dennes bekendte), men til SIRIUS advokaterne, som administrerer ordningen for foreningen. Det er herefter SIRIUS advokaterne som afgør, hvad der videre skal ske med henvendelsen.

Whistleblowerordningen kan kun anvendes til krænkelser eller overtrædelser i Frie Skolers Lærerforening-sammenhænge. Ordningen håndterer ikke krænkelser, som medlemmerne møder i skolesammenhæng.

deltag i debatten