Frie skoler har pligt til at kræve coronapas af ansatte

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har fredag den 26. november pålagt alle arbejdspladser på det statslige overenskomstområde at kræve coronapas af de ansatte.

D 29. november 2021

af Jette Morsing, Forhandlingschef

Hvis du arbejder på en fri skole, har ledelsen nu pligt til at kræve coronapas af dig og dine kolleger, når I møder ind på arbejde. Skolen skal forinden skriftligt informere dig og også din tillidsrepræsentant om, at du fremover vil blive bedt om at vise et gyldigt coronapas.
 
Den konkrete implementering af kravet om coronapas skal drøftes i samarbejdsudvalget. Udvalget skal blandt andet drøfte, hvordan og hvor ofte coronapasset skal forevises, og I skal have tid til at indrette jer efter den nye situation og få bragt et coronapas på plads.
 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen opfordrer i deres vejledning til at passet forevises én gang om ugen eller mere, hvis der f.eks. er et smitteudbrud på skolen.

Med det nye regelsæt, skal du efterkomme et ønske fra ledelsen om at forevise coronapas. Hvis du nægter at vise dit coronapas, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for dig i form af en advarsel, afskedigelse eller i værste fald en bortvisning.
 
Dit pas er gyldigt, hvis du enten er fuldt vaccineret, har været smittet med corona inden for det seneste halve år, eller hvis du har en gyldig, negativ test.
 
Bemærk, at når din skoleleder kræver, at du skal være testet, skal testen så vidt muligt gennemføres i din arbejdstid. Er det ikke muligt, skal du økonomisk kompenseres for den tid, du bruger på testen.

Få svar om corona

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på fsl@fsl.dk eller ringe på 87 46 91 10.

Du kan også læse mere i vores FAQ, som løbende opdateres.

Find svar

deltag i debatten