Første lønstigning fra OK21 kommer med april-lønnen

Den anden lønstigning fra OK21 hæver din basisløn og de fleste tillæg med 0,30 procent.

D 29. september 2021

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Den 1. oktober stiger din løn med 0,3 procent svarende til otte liter benzin, fire kilo kylling eller – hvis du foretrækker en anden valuta – med godt 100 kroner for en fuldtidsansat lærer. 

Stigningen er den anden af i alt seks generelle lønstigning fra OK21.

Hvis du er forudlønnet, fremgår stigningen af den lønseddel, du får i slutningen af september. Hvis du er bagudlønnet, fremgår stigningen af lønsedlen, som tikker ind i slutningen af oktober.

Disse løndele og tillæg stiger  

 • Basisløn
 • Lokalt aftalte løndele (med mindre det er aftalt, at de ikke følger lønreguleringen) 
 • Undervisningstillæg
 • Kostskoletillæg
 • Trin 4-tillæg
 • Natpengetillæg
 • Satser for praktikaflønning
 • Ok18-tillæg
 • Ok13-tillæg
 • Ok08-tillæg
 • Souscheftillæg på grundskoler
 • Jubilæumssatser
 • Tillæg for specialundervisning mv. på grundskoler
 • Intervalløn for afdelingsledere på boafdeling (kostskole)
 • Løninterval for timelønnede vikarer 

Tjek din løn 

Med lønberegneren på fsl.dk kan du selv tjekke, om din løn er blevet reguleret. Husk, at du først kan tjekke din lønseddel for oktober 2021. 

PRØV LØNBEREGNEREN 

Kontakt Frie Skolers Lærerforenings sekretariat, hvis du oplever, at din løn ikke er blevet reguleret senest på lønsedlen for maj 2021. 

deltag i debatten