Der er nye kroner til din kompetenceudvikling

Den 1. januar 2020 blev der tilført nye midler til kompetencefonden for lærere i staten. Lærere på frie skoler kan få op til 25.000 kroner i støtte om året.

D 14. januar 2020

af Jesper Fjeldsted, Journalist

Ved årsskiftet kom der nye midler i Den Statslige Kompetencefond, som du kan søge støtte fra, hvis du går og drømmer om en uddannelse eller et kursus. Pengene i fonden stammer fra overenskomstforhandlingerne i 2018.

Der er i overenskomstperioden frem til 2021 afsat i alt 22,7 mio. kroner til at støtte individuel kompetenceudvikling for lærerne på statens område – herunder lærerne på de frie skoler.

Fonden får tilført nye midler hvert kvartal, og du kan få op til 25.000 kroner i støtte til individuel kompetenceudvikling om året. Du kan ansøge om midler fra fonden året rundt. Den eneste deadline er, at kursusstart skal være efter, ansøgningen er sendt. 

Du kan blandt andet søge om midlerne fra kompetencefonden, hvis du ønsker at deltage på et af Frie Skolers Lærerforenings lærerkurser. Kurserne er støtteberettigede, og der er i foråret 2020 stadig ledige pladser på to af kurserne. 

FÅ STØTTE TIL FSL LÆRERKURSER

Du kan søge om støtte til at alle kompetencegivende aktiviter. Vi har undersøgt, at FSL-Lærerkurserne er berettigede til støtte.   

Hvad kan du søge støtte til?

  • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende aktiviteter. Beløbet er ekskl. moms.
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv.
  • Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i f.eks. kursus støttes efter statens regler for kilometergodtgørelse.
  • Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetencegivende aktivitet kræver overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet.

Støtten skal være et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.

Det er et krav, at arbejdspladsen er med til at betale for den kompetenceudvikling, du søger om støtte til. Arbejdspladsens medfinansiering kan f.eks. være udgifter til dækning af arbejdstid.

deltag i debatten