De første erfaringer med arbejdstidsaftalen er positive

Undersøgelser hos både medlemmer og tillidsrepræsentanter viser, at de fleste lærere og børnehaveklasseledere på de frie skoler modtog opgaveoversigten i tide.

D 29. august 2022

af Jesper Fjeldsted, Journalist

De nye regler for arbejdstiden på de frie skoler er nu trådt fuldt ud i kraft. Arbejdstidsaftalen, der var en del af OK21-resultatet, slår blandt andet fast, at lærere og børnehaveklasseledere skal have en opgaveoversigt senest fem uger før, et nyt skoleår begynder. 

Lige før sommerferien undersøgte Frie Skolers Lærerforening derfor, om medlemmerne havde modtaget deres opgaveoversigter inden fristens udløb den 27. juni. Og tilbagemeldingerne var bedre, end forhandlingschef Jette Morsing havde turdet håbe på.

Kun ganske få tillidsrepræsentanter gav udtryk for problemer med opgaveoversigten på deres skole, og det samme gjaldt for medlemmer uden tillidsrepræsentant.

»Det tager jeg som et udtryk for, at vi sammen med skoleforeningerne har fået sat den nye arbejdstidsaftale på dagsordenen, og at både skoler og tillidsrepræsentanter har taget fristen på de fem uger alvorligt«, siger Jette Morsing. Hun opfordrer både medlemmer og tillidsrepræsentanter til at henvende sig
til foreningen, hvis de endnu ikke har modtaget en tilfredsstillende opgaveoversigt. 

Grundig evaluering i efteråret 2022
Frie Skolers Lærerforening gennemfører i efteråret en grundig evaluering af de første erfaringer med den nye arbejdstidsaftale. Svar fra både medlemmer og tillidsrepræsentanter kommer til at indgå i en fælles evaluering med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som arbejdstidsaftalen er indgået med.

deltag i debatten