Krænkelser på skoler halveres, når skolens ledelse siger fra

Lærere på de frie skoler er mindre udsatte for uønsket seksuel opmærksomhed og sexisme, når ledelsen tydeligt markerer, at krænkelserne er uacceptable på arbejdspladsen

D 23. november 2020

Pressemeddelelse

Risikoen for at blive udsat for seksuelle krænkelser eller en sexistisk kultur halveres, hvis skolen tydeligt melder ud, at sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed er uacceptabelt på arbejdspladsen.
Det viser en undersøgelse, som Frie Skolers Lærerforening har lavet blandt lærerne på de frie skoler.

Frie Skolers Lærerforening spurgte i begyndelsen af november medlemmerne, om de i løbet af de seneste to år har oplevet sexistisk kultur på skolen, og om de har oplevet seksuelle krænkelser på deres arbejdsplads.
Medlemmerne blev samtidig spurgt, om skolens ledelse har meldt tydeligt ud, at sexistiske kultur og uønsket seksuel opmærksomhed er uacceptabel på arbejdspladsen.

Kombinerer man data fra de to spørgsmålstyper, dukker et klart mønster frem: Hvis skolen tydeligt melder ud, at sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed er uacceptabel på arbejdspladsen, halveres risikoen for, at lærerne bliver krænket.

Tallene taler klart
Frie Skolers Lærerforening stillede medlemmerne en snes spørgsmål om sexistisk kultur og seksuelle krænkelser på de frie skoler, og på alle underspørgsmålene genfindes det samme mønster: Hvis skolen siger klart fra over for uacceptabel adfærd, halveres risikoen for, at læreren bliver udsat for seksuelle krænkelser eller en krænkende, sexistisk kultur.

  • 2,3 procent af lærerne på skoler, der siger tydeligt fra over for uacceptabel adfærd, har oplevet uønskede seksuelle berøringer fra kolleger eller lederen. Det tilsvarende tal på skoler, som ikke melder klart fra, er 4,3 procent.
  • 2,1 procent af lærerne på skoler, der siger tydeligt fra over for uacceptabel adfærd, har fået krænkende kommentarer om deres udseende. Det tilsvarende tal på skoler, som ikke melder tydeligt fra, er 5,6 procent.
  • 10,21 procent af lærerne på skoler, der siger tydeligt fra over for uacceptabel adfærd, har oplevet kommentarer og vittigheder med seksuelle undertoner, som de oplever som krænkende. 21,25 procent af lærerne på skoler uden en klar politik har oplevet en tilsvarende sexistisk kultur.

Personalepolitikker virker
Formanden for Frie Skolers Lærerforening, Uffe Rostrup, finder, at sammenhængen er både vigtig og konstruktiv:
»Det understreger, hvor vigtigt det er, at man lokalt på skolerne formulerer personalepolitikker på de her områder. For politikkerne virker. Det kan vi se«.

Om undersøgelsen

  • Frie Skolers Lærerforening udsendte i uge 43 til 9300 medlemmer. 2600 medlemmer besvarede undersøgelsen.
  • Spørgeskemaet undersøger, om medlemmerne oplever en sexistisk kultur på skolen, og om de har oplevet seksuelle krænkelser.
  • I spøgeskemaet bliver lærerne spurgt, om deres skole klart har meldt ud, at sexistisk kultur og uønsket seksuel opmærksomhed er uacceptabelt på arbejdspladsen.
  • Læs mere om undersøgelsen i medlemsmagasinet Frie Skoler (issuu.com/fslforeningen/docs/fs16112020).

For yderligere oplysninger

Kontaktpersoner

Mikkel Hvid

Kommunikationschef

Kontaktoplysninger

Tlf.: 22 68 00 99